Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2020-08-18 13:20 i Björkö skola Öckerö
Ett arbete om Europa där du får lära dig om kontintenten, länder, städer, naturtillgångar. Du tränas också att jämföra och se likheter och lära dig begrepp och ord.
Grundskola 5 Geografi
Världsdelen Europa. Vi studerar hur den är formad, dess gränser, bergskedjor, floder och hav. Vi lär oss om Europas länder, natur- och kulturlandskap, naturresurser, befolkning och levnadsförhållanden.

Innehåll

Förmågor

Du ska kunna hantera information, söka, samla, sortera
Du ska träna dig i att analysera, förklara orsaker, jämföra, se likheter och skillnader se samband
Du ska kunna kommunicera, samtala, motivera, presentera
Du ska träna din förmåga till begrepp, kunna förstå olika begrepp och kunna använda dem

Innehåll undervisning

Vi använder oss av faktaböcker, kartböcker och vi söker fakta på nätet och ser på film.

Vi studerar världsdelen Europa och Europas olika länder.

Vi går igenom nya ord och samtalar om vad de betyder.

Vi arbetar i kartboken och studerar dess uppbyggnad med färger, symboler och skala och att det finns olika kartor; topografiska och tematiska kartor.

Vi tar reda på namn och läge på Europas länder och huvudstäder, samt viktigare öar, vatten och berg. Vi läser om fördelningen av Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och vad det kan ha för betydelse.

Du fördjupar dig i några  av Europas länder Du studerar då levnadsvillkor, till exempel olika tillgång till naturresurser, hur länderna är formade, invånarantal, var de flesta bor och vad länderna producerar.

Du kommer sedan att redovisa dina fördjupningar inför klassen. 

 

Bedömning

Jag kommer att göra en bedömning utifrån kunskapskraven:

 • din analytiska förmåga,  att göra jämförelser mellan länder i Europa genom att fokusera på naturlandskap, naturresurser, befolkning, levnadsförhållanden och statsskick 
 • din kommunikativa förmåga, att berätta och resonera om orsaker till olika levnadsvillkor i Europa och vad det får för betydelse för människor
 •  din förmåga att hantera information, att läsa texter i ämnet, tolka och använda olika sorters kartor
 • din begreppsliga förmåga, att förstå och använda ord och begrepp som floder, bergskedjor, slätter, inlandsklimat, kustklimat, tidvatten, industri, service, naturtillgångar, energikällor, folkmängd, statsskick, monarki, republik, ö, halvö, natur- och kulturlandskap, levnadsförhållanden.
 • vilka kunskaper du har om världsdelen Europa, dess länder, gränser, bergskedjor, större floder och hav.
 • hur du redovisar din fördjupning och faktainnehållet i denna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: