Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och rörelse på Smedjan

Skapad 2020-08-18 13:27 i Österbyskolan Östhammar
FRIPP- idrott och hälsa på fritids.
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa
Vi kommer att utmana eleverna att röra sig allsidigt genom att varje måndag erbjuda eleverna att följa med till sporthallen. Där har vi möjlighet till att utmana och skapa ett lustfyllt lärande då fokus utgår från elevers intresse och behov.

Innehåll

Undervisning och metoder:
Vi kommer under hösten att utmana eleverna med olika lekar, bollsporter och annan fysisk aktivitet i sporthallen varje tisdag och lilla sporthallen varje fredag. Vi kommer även erbjuda att delta i fredagsfys på fredagar. Eleverna kommer att få vara med och påverka aktiviteter samt lämna önskemål. Vi kommer att genomföra en gemensam aktivitet och därefter får eleverna välja fritt. Vi avslutar med en samling där vi utvärderar aktiviteten. 

Syfte: 
Finna rörelseglädje.
Prova på olika aktiviteter.
Öva sig att samarbeta och lyssna.

 

Mål:
Du ska kunna lyssna, följa instruktioner och följa enklare regler.
Du får möjlighet att utveckla din förmåga att röra sig allsidigt och träna på turtagning.
Du får lära dig demokrati och vikten av vila. 

Hur:
Vi erbjuder alla elever att gå till idrottssalen 2ggr/veckan.

När:
3 ggr/veckan

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
  Gr lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: