Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TY HT 2020 Da bin ich wieder!

Skapad 2020-08-18 13:26 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Elevens Val Tyska ht årskurs 7
Grundskola 7 Moderna språk - elevens val
Språkinlärningen är en process som kräver kontinuerlig repetition. Många teman och moment går in i varandra och låter sig inte alltid delas upp i enskilda arbetsområden och språksekvenser. Under kommande läsåret ska vi fokusera på vardagskommunikation och fördjupa kunskaperna kring ländernas kultur.

Innehåll

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för undervisningen:

Innehåll

 • Kommunikation om vardagliga situationer, intressen, personer och platser
 • Kontinuerlig repetition och utveckling av tidigare kunskaper
 • Kommunikation om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i de länder där språket används
 • Enkla samtal, dialoger och intervjuer
 • Artighetsfraser och tilltalsord i olika situationer
 • Skriva korta texter
 • Berättelser, pjäser, dikter och sånger
 • Muntlig och skriftlig information t ex faktatexter
 • Uttal, intonation, grammatik och stavning
 • Språkliga strategier för att delta och bidra till samtal, t ex frågor och fraser och uttryck
 • Olika sätt att söka och välja texter från Internet och andra medier, granska och jämför de
 • Resonera kring likheter och skillnader mellan den svenska och tyska kulturen
 • Öka medvetenhet om inlärning

Arbetsområden (som går in i varandra)

 • repetition: presentation, artighetsfraser, räkna 0-100, alfabetet, släktingar, färger, klockan, verb, bestämd och obestämd artikel, veckodagar, hobby, veckodagar, månader, årstider, väder
 • "Ein Tag in meinem Leben" (En dag i mitt liv)
 • traditioner & fester (jultema)

 Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

 • Muntligt kommunikation på målspråket
 • Dialoger: öva uttal och intonation
 • Vi arbetar med text- och övningsboken "Mahlzeit C" och "Ninas arbetshäfte"
 • Läsa och förstå enkla texter
 • Skriva enkla texter och dialoger
 • Veckovis läxförhör, respons och vid behov extra träningsmaterial och/eller särskilda (hem)uppgifter
 • Projekt / Inlämningsuppgifter /presentation

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • förstå vad någon säger om de använder ett enkelt språk och talar sakta och tydligt.
 • delta i samtal genom att besvara enkla frågor inom välbekanta ämnesområden.
 • uttrycka dig så andra förstår muntligt och skriftligt.
 • läsa och förstår enkla texter om det handlar om något välbekant ämne.
 • skriva enkla texter och dialoger. Använda kända ord, fraser och meningar inom välbekanta ämnesområden,
 • reflektera kring hur det är att leva i andra länder där språket används genom att berätta och jämföra med din egen kultur samt kommentera på enkelt till det du läst, sett, hört & upplevt.

 

Bedömning sker med hjälp av bl a:

 • muntligt deltagande/prestation
 • läxförhör, skriftliga uppgifter
 • inlämningsuppgifter / prov
 • tester/förhör/diagnoser/presentation av projektarbeten - såväl muntliga som skriftliga

Matriser

M1
Tyska Elevens Val 7 - 9

E
C
A
Att läsa och förstå texter anpassade för årskursen
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Att lyssna och förstå texter anpassade för årskursen
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Att göra muntliga framställningar anpassade för årskursen
Formulerar dig enkelt med fraser och meningar så att en person som talar målspråket förstår det mesta av det du säger.
Formulerar dig enkelt, tydligt och till viss del sammanhängande. Rättar dig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet.
Formulerar dig oftast tydligt och sammanhängande, rättar dig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar dig i någon mån till syfte, mottagare och situation.
Att formulera sig och kommunicera skriftligt anpassat för årskursen
Formulerar dig enkelt med fraser och meningar så att en person som talar målspråket förstår det mesta av det du skriver. Gör enstaka enkla förbättringar av egna texter.
Formulerar dig enkelt, tydligt och till viss del sammanhängande. Visar viss variation i ordförrådet och kan bearbeta dina texter och göra enkla förbättringar.
Formulerar dig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande. Visar variation i ordförrådet och kan i någon mån anpassa dina texter till syfte, mottagare och situation. Kan bearbeta dina texter och förbättra dem.
Interkulturell förståelse anpassat för årskursen
Har grundläggande kännedom om t.ex. geografi, levnadssätt, traditioner och andra kulturella företeelser i länderna där målspråket används. Kan göra enkla jämförelser med ditt hemland och reflektera över samhällsfrågor och livsvillkor.
Har grunddläggande kännedom om t.ex. geografi, levnadssätt, traditioner och andra kulturella företeelser i länderna där målspråket används. Kan göra enkla jämförelser med ditt hemland och reflektera över samhällsfrågor och livsvillkor.
Kommenterar översiktligt förutnämnda företeelser i olika sammanhang där språket används och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: