Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering åk 8

Skapad 2020-08-18 13:28 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 8 Idrott och hälsa
Vi lär oss att orientera på ett säkert sätt med hjälp av karta i närmiljön och i enkel skogsterräng. Vi lär oss att lita till vår egen förmåga när det gäller att använda kartan för att orientera sig.

Innehåll

Syftet

Syftet med detta arbetsområde är att utveckla din förmåga att:

 • förstå kartans färger och de enklaste karttecknen
 • på egen hand kunna orientera dig i närmiljön och den närmaste skogsterrängen vid Jungfruberget
 • använda en karta som ett hjälpmedel för att hitta i kända och okända miljöer
 • förstå och tillämpa/följa allemansrätten då vi vistas i skog och mark

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • Din förmåga att hantera kartan och på så sätt kunna orientera dig i kända och okända miljöer.

Hur ska det bedömas?

 • Dina prestationer/förmågor under lektionerna. Med andra ord hur väl du kan hantera dina kunskaper om hur man använder en karta på rätt sätt för att hitta till givna kontroller som finns utmärkta på kartan.

Undervisning och arbetsformer

 • du kommer under lektionerna att få lär dig karttecken och kartans uppbyggnad under genomgångar och praktiska övningar.
 • du får lära dig att passa kartan efter verkligheten.
 • praktiska övningstillfällen där du får träna dina kunskaper både i närområdet och den angränsande skog.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Orientera åk 8

Orientera

 • Idh  E 9   Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
 • Idh  C 9   Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
 • Idh  A 9   Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du behöver mer träning för att med viss säkerhet positionera dig med hjälp av kartan (och kompass).
Med viss säkerhet kan du positionera dig med hjälp av kartan (och kompass). Du följer mest stigar och har svårt att se andra mer effektiva vägval. Du har vissa svårigheter med att förklara hur du har tagit dig till kontrollerna genom att visa det på en karta.
Med relativt stor säkerhet kan du positionera dig med hjälp av kartan (och kompass). Du följer oftast stigarna men kan även orientera efter andra kännetecken i omgivningen och kan då ta andra, mer effektiva, vägval. Du kan till stor del förklara hur du har tagit dig till kontrollerna genom att visa det på en karta.
Med stor säkerhet kan du positionera dig med hjälp av kartan (och kompass). Du kan orientera efter olika kännetecken i omgivningen och kan ta mer effektiva vägval. Du kan förklara hur du har tagit dig till kontrollerna genom att visa det på en karta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: