👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet - Gungan Blå ht-20

Skapad 2020-08-18 13:33 i Förskolan Diamanten Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Vi vill att varje barn ska känna sig trygg under sin vistelse på förskolan samt att varje barn dagligen ska bli och känna sig sedda.

Aktivitet:

 • Vi har dagliga samlingar på avdelningen där vi sjunger, läser mm tillsammans. Där får också barnen vara med och bestämma och därigenom känna sig involverade och sedda.
 • Vårt tema under läsåret kommer att vara Barbafamiljen. Vi kommer starta temat med att introducera Barbapapa och Barbamama som står för trygghet. Barbamama och Barbapapa kommer sjunga sånger och läsa böcker om hur man är en bra kompis.
 • Vi skapar rutiner som barnen och vi pedagoger känner oss trygga i.

 

När? Var? Hur? Varför?

Arbetet med trygghet är en ständigt pågående process men vi arbetar med det extra i början av terminen då vi fått nya barn och att alla barn ska hitta sin plats i vår "nya" barngrupp och känna sig trygga i den och på förskolan.

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18