Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk3 HT20/VT21

Skapad 2020-08-18 14:51 i Långåsskolan Falkenberg
Grundskola 3 Musik
Musik finns i alla kulturer och berör människor på olika sätt. I musikämnet kommer du få möjlighet att utforska och utveckla din egen musikalitet i form av sjunga och spela instrument såväl på egen hand som i grupp. Du kommer att få möjlighet att tillägna dig musikteoretisk kunskap samt prata om och skapa egen musik. Du kommer också att delta i musikframträdanden.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

• Syftet med ämnet är att du ska utveckla din förmåga att spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer.

• Vidare syftar ämnet till att du ska utveckla din förmåga att skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer.

• Ämnet syftar också till att du ska utveckla din förmåga att analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

 

Bedömning - vad och hur

 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

• delta i gemensam sång

• delta i gemensamt spel på rytminstrument

• klappa enklare imitationer av rytmer

 

• delta i gemensamt spel på gitarr och bas

 

• känna till strängarna och deras tonnamn på gitarr och bas

 

• analysera musik vid gemensam lyssning

 

• beskriva musik med enkla musikaliska termer (t.ex att tempot går snabbare, att tonerna är ljusare eller mörkare)

 

• känna till olika typer av instrument

 

 

Bedömning sker fortlöpande under lektionerna av ditt aktiva deltagande och genom skriftliga eller skapande moment där ditt kunnande, när det gäller punkterna ovan, kommer bedömas. Du visar dina kunskaper genom att genomföra uppgifter kopplade till respektive punkt.

 

 

 

Undervisning och arbetsformer


Så här kommer vi att arbeta:

 

• Vi kommer lära oss fakta om olika instrument och hur de fungerar

• Vi kommer att spela instrument såväl gemensamt som på egen hand

• Vi kommer att sjunga gemensamt, växelsång och kanon

• Vi kommer lära oss att bygga ackord och spela enkla melodier

• Tillsammans prata om och lära oss om några ord och symboler man använder sig av i musik

• Använda uppvärmningsövningar och lära oss om rösten

• Vi kommer att klappa olika rytmer

• Vi kommer att lyssna på och samtala om olika typer av musikstilar från olika tider och delar av världen

• Vi kommer att lyssna och titta på olika instrument och dela in dem i olika grupper

 

Vi kommer att uppträda tillsammans såsom genom gemensam sång med hela skolan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: