Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra sinnen

Skapad 2020-08-18 14:18 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Våra sinnen. Vi lär oss om syn och ljus, hörsel och ljud, smak och lukt och känsel och hud.
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Biologi Svenska
Vi kommer att lära mer om våra sinnen. Syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Detta kommer att göras i grupper som sedan redovisar sitt arbete för varandra.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din förmåga att... 

 • - formulera dig i tal och skrift,
 • - anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • - välja och använda språkliga strategier (SvA), 
 • - urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • - söka information från olika källor och värdera dessa, och
 • - använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället, och
 • - använda kunskaper i biologin för att granska information, [...]
 •  
 • och utveckla dina kunskaper om människans sinnen.
 •  

Centrala begrepp 

Arbetssätt

- Våra källor i detta arbete kommer bland annat att vara "Koll på NO", olika filmer, ljudfilmer som vi har på SLI.
- Vi ska arbeta i grupp för att tillsammans ta reda på mer och lära oss om sinnena. 
- Vi ska sedan muntligt redovisa det vi lärt oss för våra klasskamrater.
- Anteckna samtidigt som kamrater redovisar.

Detta kommer att bedömas...

- Din del i grupparbetet,
- din muntliga presentation,
- ett läxförhör på de olika sinnena. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6

Matriser

Sv Bi SvA
Våra sinnen

Behöver träna mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Svenska muntligt + SvA
Jag behöver träna mer på att planera och förbereda gemensamma redogörelser i grupp.
Jag kan tillsammans med min grupp förbereda för en muntlig redogörelse.
Svenska muntligt + SvA
Jag saknar antingen inledning, innehåll eller avslut. Jag har inte anpassat redogörelsen för syfte och mottagare.
Inledningen, innehållet och avslutet är i huvudsak fungerande och anpassning till syfte och mottagare är fungerande.
Inledningen, innehållet och avslutet är relativt väl fungerande och anpassning till syfte och mottagare är relativt god.
Inledningen, innehållet och avslutet är välfungerande och anpassning till syfte och mottagare är god.
Svenska muntligt + SvA
När jag talar gör jag det så att det är svårt att uppfatta vad jag säger och jag tittar ner i papperet under hela redogörelsen.
När jag talar gör jag det så att publiken kan uppfatta vad jag säger. Jag tittar upp på publiken för ögonkontakt någon enstaka gång.
När jag talar gör jag det relativt tydligt så att publiken kan uppfatta vad jag säger. Jag tittar upp på publiken för ögonkontakt flera gånger.
När jag talar gör jag det tydligt så att publiken kan uppfatta vad jag säger. Jag tittar upp på publiken för ögonkontakt under nästan allt jag säger.
Svenska som andraspråk muntligt
Jag säger väldigt få ord på svenska och behöver träna mer på att använda orden.
Jag använder i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra mig förstådd.
Jag använder relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra mig förstådd.
Jag använder väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra mig förstådd.
Biologi
Jag känner ännu inte till kroppens fem sinnen.
Jag kan berätta vilka de fem sinnena vi har är, samt berätta något om deras egenskaper. Jag kan använda ett par ämnesspecifika ord och begrepp.
Jag kan berätta vilka de fem sinnena vi har är, samt berätta om deras egenskaper. Jag kan använda ett många ämnesspecifika ord och begrepp.
Jag kan berätta vilka de fem sinnena vi har är, samt utvecklat berätta om deras egenskaper. Jag kan använda många ämnesspecifika ord och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: