Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT 2020/ VT 2021 Engelska ÅK 9A

Skapad 2020-08-18 14:22 i Balingsnässkolan Huddinge
Grundskola F
Under höstterminen kommer vi bland annat att jobba med boken "Good Stuff B Gold", arbetsmaterial från ur.se (utbildningsradion som innehåller film med tillhörande arbetsmaterial, nyheter, artiklar etc.) samt ett urval av skönlitteratur i form av short stories, berättelser, böcker etc. Vi kommer att utveckla kunskaper om områden och sammanhang där engelska används och läsa om olika livsvillkor och kulturella företeelser i olika engelsktalande länder. Förmågorna består av: reading, listening, writing, speaking.

Innehåll

HT 2020 VT 2021

Välkommen till Engelska ÅK 9

Målet är en allsidig undervisning, alltså att skriva, läsa, höra och tala språket. Dessutom att i stora drag lära sig om geografi, historia, samhällskunskap och religion. 

Vi kommer att repetera olika områden inom grammatik och befatta oss med olika teman som berör språk, levnadsvillkor, traditioner och kultur. Vi kombinerar de olika kapitlen i boken med ett urval av tillhörande material från ur.se, nyheter, film, böcker och berättelser. 

Följande teman ingår i undervisningen (ändringar kan förekomma):

Textbook, workbook "Good stuff", 

- "Body and soul", How does social media affect us as a society? 

- "Animal rights", write an argumentative essay. 

- "That's life", future plans, life in different cultures, a changing world.

- "Living abroad", oral presentation of different countries.

- USA election in November.

- Short stories, creative writing.

- "Pressure", stress, lifestyle, sports.

- "Justice", write a discussion essay.

- "Music", What's your favourite music from around the world?

- "War and Peace", politics in different countries, news.

 

 

 

 

Kursplan - Engelska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

 

 

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa – reception

 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • Sånger och dikter.
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad. 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: