Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning

Skapad 2020-08-18 14:34 i Björklinge skola Uppsala
Läsning, läsförståelse och lässtrategier.
Grundskola 4 – 5 Svenska
Att läsa och förstå olika typer av texter är viktigt för den språkliga utvecklingen.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med läsning på olika sätt. Eleverna kommer bland annat läsa självständigt, läsa i smågrupper, lyssna till högläsning, ha textsamtal i helklass och smågrupper samt arbeta självständigt med olika typer av uppgifter kopplade till läsning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Läsning

Nivå 1
På väg mot godtagbara kunskaper
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Läsflyt
Läser med flyt dvs har en klart och tydligt automatiserad avkodning vid läsning av skönlitteratur och sakprosa.
Lässtrategier
Är på god väg att anpassa användningen av lässtrategier beroende på syfte och text samt rättar sig själv vid läsning. Använder bilder, tabeller och diagram för tolkning av innehåll och budskap.
Läsförståelse
Börjar jämföra och förstå skillnader i budskap på, mellan och bortom raderna i lästa texter. Gör enkla sammanfattningar och reflekterar över texters innehåll.
Språkliga drag
Använder olika texters språkliga drag och typiska uppbyggnad för att tolka innehåll och budskap.
Textsamtal
Samtalar om sakprosatexter genom att använda centrala ämnesspecifika ord och begrepp. Beskriver sin upplevelse av läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: