Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2020-08-18 14:23 i Björkåsskolan Grundskolor
Vad händer med ett dött djur i skogen? Vilka bär kan du plocka i skogen? Vilket är skogens största djur? Vad menas med bytesdjur? Får man tälta var man vill? Detta är några av de frågor vi kommer leta svaret på i arbetet med skogen.
Grundskola 4 Biologi NO (år 1-3)
Har du varit i skogen någon gång? Gått mellan de höga träden och klivit på mossan som växer över stenar och trädrötter? I vårt land finns det mycket skog. Men det mesta är faktiskt skog som vi människor planterat. I detta område kommer du att få lära dig om olika typer av skog och om olika djur och växter som lever i skogen. Skogen är viktig för oss på många olika sätt och det är viktigt att vi känner till varför så att vi tar hand om "vårt gröna guld".

Innehåll

Innehåll

 • Lövskog, barrskog och blandskog.
 • Vad som händer med lös och döda djur i naturen
 • Namn på träd, bär och svampar
 • Exempel på näringskedjor i skogen
 • Rovdjur och bytesdjur
 • Vad människan använder skogen till
 • Allemansrätten

När du har arbetat med detta område ska du:

 • Veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog
 • Kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner
 • Känna till namnen på några träd, bär och svampar
 • Kunna ge exempel på näringskedjor i skogen
 • Känna till några rovdjur och bytesdjur
 • Veta vad människan använder skogen till
 • Kunna förklara vad som menas med allemansrätten

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta med boken Koll på NO
 • Du kommer att ställa frågor, säga vad du tycker och tänker samt lyssna på dina skolkamrater
 • Vi kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter, men till viss del även arbeta individuellt
 • Vi kommer att ha lektioner både i klassen rummet och skogen.
 • Vi kommer att se på filmer, läsa texter och använda oss av och skapa egna bilder

Bedömning

 • Det som kommer att bedömas är: 
 • Din förmåga att ställa frågor, säga vad du tycker och hur du lyssnar in dina klasskamrater i diskussioner om området skogen
 • Din förmåga att ta reda på information om skogen genom att studera skogen samt genom att läsa texter och filmer
 • Din förmåga att visa vad du har lärt dig muntligt
 • Din förmåga att visa vad du har lärt dig med hjälp av text och bild
 • Din förmåga att använda begrepp inom biologi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6

Matriser

NO Bi
Skogen

På väg att nå grundläggande nivå
Har grundläggande förmåga
Har goda förmåga
Har mycket god förmåga
Artkunskap
Du är osäker på att känna igen och kunna namnge träd/växter/djur (rovdjur/bytesdjur) i skogen.
Du känner igen och kan namnge träd/växter/djur(rovdjur/bytesdjur) i skogen.
Du känner igen och kan namnge fler än två träd/växter/djur(rovdjur/bytesdjur) i skogen.
Du känner igen och kan namnge fler än fyra träd/växter/djur(rovdjur/bytesdjur) i skogen.
Träd
Du är osäker på hur lövträden och barrträden skiljer sig åt.
Du kan ge exempel på skillnader mellan lövträden och barrträden.
Du kan ge några exempel på skillnader mellan lövträden och barrträden.
Du kan ge fler exempel på skillnader mellan lövträden och barrträden.
Skogstyper
Du är osäker på att namnge och redogöra för de tre olika skogstyperna i Sverige.
Du kan namnge och redogöra för de tre olika skogstyperna i Sverige.
Du kan namnge och redogöra för de tre olika skogstyperna vi har i Sverige. Du kan också förklara vad man menar med en en urskog.
Du kan namnge och redogöra för de tre olika skogstyperna vi har i Sverige. Du kan också förklara vad man menar med en en urskog och en planterad skog. Du har även förmåga att förklara varför det finns fler djur och växter i en urskog än i en planterad skog.
Skogsvård
Du är osäker på varför skogen är viktig för människan.
Du kan ge ett exempel på varför skogen är viktig för människan.
Du kan ge några exempel på varför skogen är viktig för människan.
Du kan ge flera exempel på varför skogen är viktig för människan.
Miljö
Du är osäker på hur miljön påverkar skogen.
Du kan ge ett exempel på hur miljön påverkar skogen.
Du kan ge några exempel på hur miljön påverkar skogen.
Du kan ge flera exempel på hur miljön påverkar skogen.
Nedbrytning
Du kan ge något exempel på vad som händer med ett dött djur i skogen. Du är osäker på ordning i nedbrytningsprocessen.
Du vet ordningen i nedbrytningsprocessen i skogen och kan ge något enkelt exempel på det.
Du vet ordningen i nedbrytningsprocessen i skogen och kan ge eget exempel på det.
Du vet ordning i nedbrytningsprocessen och kan tydligt förklara med egna exempel hur det går till. Du vet att processen heter nedbrytning.
Näringskedjan
Du är osäker på vad en näringskedja är.
Du vet vad en näringskedja är och kan ge ett exempel på en sådan.
Du vet vad en näringskedja är. Du kan ge några exempel på olika näringskedjor som finns i skogen.
Du vet vad en näringskedja är. Du kan ge flera exempel på olika näringskedjor som finns i skogen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: