Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: talen 0-1000

Skapad 2020-08-18 14:42 i Norrskolan Uddevalla
Grundskola 2 Matematik
Vi kommer att arbeta med talen 0-1000. Vi ska använda och kunna ange ental, tiotal, hundratal och jämföra talen i storleksordning. Vi kommer att räkna addition och subtraktion med tiotalsövergångar och med uppställning.

Innehåll

Undervisning:

Vi övar tillsammans på matematiken genom att arbeta med:

 • genomgångar
 • titta på filmer
 • spel
 • diskussioner

Eleven övar genom att:

 • färdighetsträning i matematikboken, på datorn samt med arbetsblad
 • arbete med problemlösning i par och enskilt

 

 Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • använda och uttrycka kunskaper om ental, tiotal, hundratal och tusental
 • att förstå siffrors platsvärde
 • jämföra och storleksordna talen 0-1000
 • placera ut talen 0-1000 på en tallinje
 • räkna addition och subtraktion med huvudräkning inom talområdet 0-20
 • samt använda sina huvudräkningsstrategier i talområdet 0-100
 • läsa, välja räknesätt och lösa textuppgifter
 • visa och lösa problemlösningsuppgifter

Bedömningen kommer att ske löpande på lektionstid och med hjälp av de prov som avslutar varje kapitel.Vi fortsätter att repetera sådant som du behöver träna mer på. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: