Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grov planering Test

Skapad 2020-08-18 15:00 i Centralskolan Västerteg
Test
Grundskola 9 Svenska
Test

Innehåll

 

Vecka  Åk 1-3 Det här är en grovplanering som kommer att varieras och anpassas efter elevernas ålder och färdigheter.
35 Lekar Uppstartslekar, välkomna till idrotten!
36 Orientering  
37 Orientering  
38 Friluftsliv/allemansrätten Skoljoggen
39 Friluftsliv/allemansrätten Idrottensdag 25 sep
40 Simning Arbrå simhall
41 Simning Arbrå simhall
42 Redskap  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Matriser

Sv
Allmän bedömningsmatris i historia västerteg

  • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
--->
--->
--->
--->
--->
  • Hi
Du beskriver delar av människans historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser
Du visar viss kunskap om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under under olika tidsperioder.
Du visar grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under under olika tidsperioder.
Du visar goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under under olika tidsperioder.
Du visar mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under under olika tidsperioder.

  • Hi   kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
--->
--->
--->
--->
--->
Du gör enkla jämförelser mellan livet förr och nu.
Du för enkla resonemang om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkoroch handlingar.

  • Hi   reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
--->
--->
--->
--->
--->
Du ger exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Du ger exempel på mycket enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du beskriver enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Du beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder.

  • Hi   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
--->
--->
--->
--->
--->
Du använder människors berättelser och olika skildringar av livet förr och nu.
Du använder historiskt källmaterial för att dra mycket enkla slutsatser och ger exempel på likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du använder historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser och för enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du använder historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser och för utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du använder historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser och för välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

--->
--->
--->
--->
--->
Du använder några få historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder några historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Sv
Grov planering Test

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: