Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Les vacances arrivent (v.35-44)

Skapad 2020-08-18 15:22 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Arbetsområdet handlar om semester, aktiviteter och resor.

Innehåll

Mål och syfte (v.36-44)

Repetition av verb i presens, adjektiv och substantiv.
 
Vokabulär och fraser för semester och resor:
 • Plats (landet, stranden, bergen, stadsmiljö, land och stad etc)
 • aktiviteter
 • väder/årstid
 • boende
 • transportmedel
 • sällskap
 
Verb i presens och framtid (futur proche)
 
Hur ska jag lära mig?

Jag kommer att:

Ta del av lärargenomgångar.

Läsa texter av olika slag och svara på frågor – muntligt och skriftligt.

Se filmklipp och jobba med dem samt att lyssna på andra ljudinspelningar.

Utföra talövningar genom konversation/rollspel/lekar

Skriva enklare texter om relevant ämne.

Hur kommer jag att bedömas?
 
I det här arbetsområdet så kommer det att bli skriftliga prov i läsförståelse och skriftlig produktion (se matris). Däremot så tränas och testas även hörförståelse och muntlig kommunikation löpande under lektionstid.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Läsförståelse och skriftlig produktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förstå text T.ex. besvara frågor, rätta felaktiga påståenden, sammanfatta, kommentera innehållet och jämföra med egna erfarenheter.
Du visar inte att du förstår det mest väsentliga. / Du visar inte att du kan redogöra för innehållet. Du jämför inte olika företeelser med dina egna erfarenheter och kunskaper.
Du visar att du förstår det mest väsentliga och kan enkelt redogöra för innehållet. Du jämför på ett enkelt sätt olika företeelser med dina egna erfarenheter och kunskaper.
Du visar att du förstår huvudinnehåll och tydliga detaljer och kan enkelt redogöra för dem. Du jämför till viss del olika företeelser med dina egna erfarenheter och kunskaper.
Du visar att du förstår helheten och viktiga och väsentliga detaljer och kan översiktligt redogöra för dem. Du jämför olika företeelser med dina egna erfarenheter och kunskaper.
Uttrycka sig och formulera sig skriftligt samt använda metoder för att göra sig förstådd. t.ex. ord, fraser, meningar och grammatiska konstruktioner
Din språkbehandling är inte tillräckligt god för att kommunikationen ska gå fram. Du använder ingen metod som gör att du lättare blir förstådd när du skriver.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du kan använda någon metod som gör att du lättare blir förstådd när du skriver.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du kan använda några metoder som gör att du lättare blir förstådd när du skriver.
Du formulerar dig tydligt och enkelt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du kan välja och använda flera metoder som gör att du lättare blir förstådd när du skriver till andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: