Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: Forntiden - från samlare till stadsbo

Skapad 2020-08-18 15:06 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Historia
Målet med det här arbetsområdet är att du ska få kunskap om: - Människans tidiga historia - Övergången från jägar/samlar-samhälle till jordbrukssamhälle - Några högkulturers utveckling (fokus på Mesopotamien och Egypten). - Hur människors levnadsvillkor förändrats genom tiderna. Du kommer att öva dig på att se samband, göra egen analys och se historien ur olika perspektiv.

Innehåll

Arbetsområde: "Forntiden - från samlare till stadsbo"

När: Det sträcker sig mellan vecka 35-37

Material: Vi kommer att använda oss av fysisk lärobök, föreläsningar med powerpoint, drive-dokument. Allt material finns upplagt på Classroom. 

Vad: Arbetsområdet ligger inom ämnet historia. Vi kommer att arbeta med forntiden och fokusera på jordbruksrevolutionen och några högkulturer (fokus på Mesopotamien och Egypten) .Eleverna får reflektera hur människor går från jägar- och samlar-samhälle till att bli bofasta och att några högkulturer växer fram.

Hur: Vi kommer ha lärarledda genomgångar, gemensamma övningar, se film, träna på viktiga begrepp, läsa själva i lärobok, arbeta i grupp under lektionstid. 

Begrepp:Nomad, Jordbrukare, Jordbruksrevolutionen, Jägare och samlare, Stenåldern (jägarstenåldern och bondestenåldern), Källa, Kvarleva, Arkeolog, Flock, Klan, Högkultur, Mesopotamien, Egypten, Sumerer, stadsstat, Kilskrift, Farao, Mumie, Pyramid, Hieroglyf

Uppgifter/examination:

- Läxa på viktiga begrepp (testas i Kahoot/Quizlet)

- Lektionsuppgift i grupp: jämföra olika högkulturer + göra koppling till nutid och jägar-samlarsamhället. 

- Skriftligt prov - redogöra för utvecklingen från jägar/samlar-samhälle till jordbrukssamhälle och högkulturer. 

(Tips: om man gör begreppsläxan och gruppuppgiften ordentligt blir det skriftliga provet lättare!)

 

 

Uppgifter

 • Forntiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Historia 7-9

Kunskapskrav i historia.

E
C
A
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Villkor och värderingar
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Fortsätta utvecklingslinjer
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: