👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årsplanering svenska SKRIV, M,H

Skapad 2020-08-18 15:15 i Bessemerskolan_IM Sandviken
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Detta är de stora skriftliga områden vi kommer att arbeta med i svenskan i år. Kom igen brorsan det kommer att bli kul!

Innehåll

Årsplanering i Svenska

 

 

Dagbok eller blogg

 

 

 

 

Sammanfattning

Betygssätts ej

 

Brev och mejl

 

 

 

 

Instruktion

 

 

 

 

Berätta en historia

Betygssätts ej

 

Recension

 

 

 

 

Insändare

Betygssätts ej

 

Berätta en historia 2

 

 

 

 

Referat

 

 

Faktatext – Nordiska språk eller Mitt hemspråk

 

 

 

 

Bildanalys

 

 

 

 

Debattartikel

 

 

 

 

Lässtrategier

 

 

 

 

Textsamtal

 

 

 

 

Läsförståelse

 

 

 

 

Muntlig presentation

 

 

 

 

Uppgifter

 • Faktatext

 • Krönika

 • Krönika

 • Filmrecension Min pappa Marianne

 • Referat

 • Berättelse 2

 • Recension

 • Recension

 • Recension

 • Recension

 • Recension

 • Recension

 • Skriv en berättelse

 • Skriv en berättelse

 • Skriv en berättelse

 • Skriv en berättelse

 • Skriv en berättelse

 • Skriv en berättelse

 • Insändare

 • Instruktion

 • Instruktion

 • Instruktion

 • Instruktion

 • Instruktion

 • Instruktion

 • Instruktion

 • Instruktion

 • Instruktion

 • Instruktion

 • Instruktion

 • Instruktion (steg 3)

 • Brev eller personligt brev (Steg 3)

 • Sammanfattning (steg 3)

 • Dagbok eller Blogg (steg 2)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  7-9