Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi

Skapad 2020-08-18 15:19 i Spängerskolan Kristianstad
Planeringsmall för Norretullskolan i Kristianstad
Grundskola 8 Kemi
Organisk kemi är ett stort område inom kemi och det finns i allt levande. Detta använder vi inom många områden som vi har nytta av samtidigt som det påverkar vår jord negativt.

Innehåll

Om arbetet

Vi kommer att prata om var vi hittar kol och hur vi använder det i olika former. Vi kommer även att prata om kolväte, fossila bränslen, alkoholer, organiska syror och estrar och hur dessa påverkar växthuseffekten. Vi kommer att ha genomgångar, uppgifter, diskussioner, laborationer och prov.

Se lärlogg NO/Tk för lektionsplanering, genomgångar m.m

Mål - vad ska du lära dig mer om?

 • Var finns kol och hur är kolatomen uppbuggd
 • De fyra formerna av rent kol, var vi använder dem och deras strukturer
 • Vad är nanoteknik och hur kan vi använda detta
 • Amorft kol och hur kan vi använda detta
 • Hur man bygger upp kolväten och var dessa används
 • Hur namnger man kolväten och vad är polymerer
 • Fossila bränslen, exempel på dessa och hur de används
 • Torrdestillation och destillationstorn
 • Hur kolföreningar påverkar växthuseffekten- orsaker, konsekvenser och åtgärder
 • Hur är alkoholer uppbyggda och vad används alkoholer till
 • Organiska syror- hur är de uppbyggda, var de finns och vad de används till
 • Estrar- hur är de uppbyggda, var de finns och vad de används till

Följande kommer att bedömas

 • Din förmåga att samtala i olika frågor som rör miljö, hälsa och energi.
 • Planera, genomföra och utvärdera laborationer
 • Dina kunskaper i organisk kemi
 • Hur kemikalier och kemiska processer används i samhället och i vardagen
 • Resonemang kring hur fossila bränslen kan påverka miljön

 

Uppgifter

 • Kemi: Mål & bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Organisk kemi

Insats krävs.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Diskutera och ta ställning
Du kan med enkla motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor (energi, miljö, hälsa, samhälle). Du för till viss del diskussionerna framåt.
Du kan med utvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor (energi, miljö, hälsa, samhälle). Du för diskussionerna framåt.
Du kan med välutvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor (energi, miljö, hälsa, samhälle). Du för diskussionerna framåt och fördjupar/breddar dem.
Kunskaper
-beskriva/förklara med hjälp av begrepp, modeller och teorier
Du har grundläggande kunskaper, vilket du visar genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Du har goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier (muntligt och skriftligt).
Du har mycket goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier(muntligt och skriftligt).
Kunskaper
-föra resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om enkla kemiska processer och samband i naturen (ex energiomvandlingar, materiens kretslopp, hållbar utveckling).
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om förhållandevis komplexa kemiska processer och samband i naturen(ex energiomvandlingar, materiens kretslopp, hållbar utveckling).
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om komplexa kemiska processer och samband i naturen(ex energiomvandlingar, materiens kretslopp, hållbar utveckling).
Undersökningar
-genomförande
Du kan genomföra undersökningar och bidra till att formulera enkla frågor/planeringar, samt använda utrustningen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra undersökningar och formulera enkla frågor/planeringar, som efter någon bearbetning går att arbeta utifrån, samt använda utrustningen på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra undersökningar och formulera enkla frågor/planeringar, som går att arbeta utifrån, samt använda utrustningen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Undersökningar
-slutsatser
Du drar enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller/teorier. Du för enkla resonemang kring resultatets rimlighet och bidrar till att ge förslag till förbättringar.
Du drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller/teorier. Du för utvecklade resonemang kring resultatets rimlighet och ger förslag till förbättringar.
Du drar välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller/teorier. Du för välutvecklade resonemang kring resultatets rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag till förbättringar och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Undersökningar
-dokumentation
Du gör enkla dokumentationer med hjälp av tabeller och diagram.
Du gör utvecklade dokumentationer med hjälp av tabeller och diagram.
Du gör välutvecklade dokumentationer med hjälp av tabeller och diagram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: