Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjällen - Europas sista vildmark

Skapad 2020-08-18 15:34 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 5 NO (år 1-3)
En fjärdedel av Sveriges yta är fjällandskap och brukar kallas Europas sista vildmark eftersom det är så långt bort från trafik och hus. Men människan har levt och använt naturen i fjällen under lång tid. Vi ska få veta mer om vad människan använder fjällen till och hur det påverkar landskapet. Vi ska också få veta hur djur och växter klarar av det tuffa klimatet.

Innehåll

Innehåll

Syftet med arbetsområdet är att du ska lära dig om de svenska fjällens olika naturtyper och vad som utmärker de olika växtzonerna, både vad gäller djur- och växter. 

 

Vi kommer arbeta med följande områden:

 • fjällets tre växtzoner
 • djur och växters anpassningsförmåga
 • människans påverkan på fjällens natur
 • jämföra Sveriges fjäll med Alperna
 • Bekanta oss med floran

Arbetssätt

 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar.
 • Vi kommer  läsa texter i läroboken "Koll på NO 5". 
 • Vi kommer att arbeta med begrepp och bilder.
 • Vi kommer att se på filmer.
 • Vi kommer att arbeta kring olika frågeställningar både individuellt och i mindre grupper.
 • Vi kommer att utföra laborationer och använda oss av flora böcker.

Bedömning 


Jag kommer att bedöma dig i följande moment:

 • Hur du använder begrepp som vi har gått igenom. 
 • Ditt deltagande i samtal och diskussioner på lektionerna. 
 • Dina texter.

Övrig bedömning se matris.

Filmer - Följ med på en fjällvandring.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

NO
Fjällen - Europas sista vildmark

På väg att nå en grundläggande nivå
Har grundläggande förmåga.
Har god förmåga.
Har mycket god förmåga.
Söka och använda information
Du kan söka och använda informationen för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan söka naturvetenskaplig information och kan använda informationen för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan söka naturvetenskaplig information och kan använda informationen för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Biologiska sammanhang och begrepp
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Beroende av och påverkan på naturen
Du kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Livets utveckling
Dessutom berättar du om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar du om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar du om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: