👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering

Skapad 2020-08-18 15:42 i Murgårdsskolan Sandviken
Orientering
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Orientering!

Innehåll

Mål, syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du kommer under denna period orientera med hjälp av karta i okänd terräng. Målet är att du ska känna dig säker på hur kartan fungerar, kunna orientera med hjälp av kartans symboler, välja goda vägval m.m. 

 

Bedömning 

Du kommer att bedömas utefter din förmåga att orientera i okänd terräng. Förståelse av karta, kompass och vägval.

 

Undervisning – genomförande och tidsplan

Vi kommer jobba med

 • Teoretiska genomgångar, ex kartkunskap, skala, passa kartan, ev. kompass.
 • Praktiska övningar anpassat till de teoretiska genomgångarna.
 • Orienteringsbanor av varierande svårighet utefter årskurs.
 • Avslutas med ett orienteringstest (11 september).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  E 9
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  C 9
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Orientering

Orientering
Jag kan med viss säkerhet orientera mig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Jag kan med relativt god säkerhet orientera mig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Jag kan med god säkerhet orientera mig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.