Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor - HT20

Skapad 2020-08-18 16:23 i Da Vinciskolan Ale
I detta moment får du kunskap om sagor från olika tider och olika delar av världen, du bekantar dig med folksagor och konstsagor Du lär dig också om sagornas syfte, uppbyggnad och innehåll. Du analyserar och skriver en egen saga.
Grundskola 7 Svenska
I det här arbetsområdet får du kunskap om sagor från olika tider och olika delar av världen. Du får bekanta dig med tre sagotyper: folksagor, konstsagor och fabler. Du får kunskap om sagornas syfte, uppbyggnad och innehåll. Du kommer att få analysera en saga för att visa vad du lärt dig.

Innehåll

Vad jag ska utveckla - Förmåga

Centralt innehåll (Lgr 11)

 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. (...) Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Paralellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar.

Innehåll, arbetssätt och material

I det här arbetsområdet får du kunskap om sagor från olika tider och olika delar av världen. Du får bekanta dig med tre sagotyper: folksagor, konstsagor och fabler. Du får kunskap om sagornas syfte, uppbyggnad och innehåll. 

 

Arbetsgång 

 • Högläsning Sunnanäng av Astrid Lindgren 

 • Tankekarta – vad vet du om sagor? 

 • Vi ser genomgångsfilmen på www.gleerupsportal.se 

 • Läs i Portalboken s.122-126 

 • Gör diskussionsfrågorna s.126 

 • Gör uppgiften ”Ord om sagor” 

 • Studera ”Sagoingredienser” (läs och lär) 

 •  

Sagor som vi kan komma att läsa (kan ändras under arbetets gång)

 • Sunnanäng
 • Kung Älver 

 • Svanhamnen 

 • Tre återberättade sagor: 

 • Ys, den sjunkna staden – en folksaga från Frankrike 

 • Den tvåfärgade rocken – en folksaga från Nigeria 

 • Hon som ville stänga döden ute – en romsk folksaga från Skottland 

 • Hunden och vargen – en fabel av greken Aisopos 

 

Ytterligare texter och uppgifter tillkommer! 

 

Här finns häftet

Uppgifter

 • Sunnanäng - frågor

 • Analysera en saga

 • Sunnanäng - frågor

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Saga

Kan förbättras
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Genom att göra en enkel sammanfattning av sagans innehåll visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra en utvecklad sammanfattning av sagans innehåll visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra en välutvecklad sammanfattning av sagans innehåll visar eleven mycket god läsförståelse.
Analysera
Eleven kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap, miljö- och personbeskrivningar i sagan
Eleven kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap, miljö- och personbeskrivningar som är tydligt framträdande och som kan läsas mellan raderna i sagan.
Eleven kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap, miljö- och personbeskrivningar som är tydligt framträdande och som kan läsas mellan raderna eller är dolda i sagan.
Koppling till uppgiften
Skriva
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en analys.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en analys.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en analys.
Innehåll
Eleven skriver en saga med enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt enkla berättargrepp.
Eleven skriver en saga med utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt utvecklade berättargrepp.
Eleven skriver en saga med välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt välutvecklade berättargrepp.
Struktur
Sagans dramaturgi är enkel. Sagan är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Sagans dramaturgi är relativt komplex. Sagan är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik. Textbindningen är utvecklad.
Sagans dramaturgi är komplex. Sagan är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning och avslutning och rubrik. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Menings- byggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av sagan.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i sagan. Menings- byggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av sagan.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i sagan väl. Menings- byggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ge omdömen om & bearbeta text
Eleven kan ge ett enkelt omdöme om en sagas innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta egen saga mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge ett utvecklat omdöme om en sagas innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta egen saga mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge ett välutvecklat och nyanserat omdöme om en sagas innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta egen saga mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

Sv
Kunskapskrav Svenska - analys

F
E
C
A
Läsning - läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsupplevelsen - Tolka och resonera kring text
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva - textkvalitet
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: