Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undersökningsperiod Snäckan

Skapad 2020-08-18 18:12 i 213021 Förskolan Sylvester Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Språk och kommunikation

Innehåll

Språk och kommunikation 

Syfte med förskolans undersökningsperiod:

Vi skapar anknytning och arbetar relationsskapande via ett undersökande kopplat till temat. Vår undervisning utgår ifrån barnens kunskaper och tidigare erfarenheter samt från deras tankar och ideér. Vi låter barnen lära sig i meningsfulla sammanhang där deras egna intressen, motivation och engagemang får utrymme.

"Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och ideér skall tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet." Lpfö -18 s. 13


Metod:

Under undersökningsperioden erbjuder vi barnen olika stationer/workshops
Vi arbetar med alla barns relationer, både till varandra och till pedagogerna. 
Vi iscensätter situationer där barnen får möta varandra och materialet.
Under undersökningsperioden är pedagogernas roll att vara interagerande, inlyssnande och nyfikna. 
I våra observationer under undersökningsperioden fångar vi upp barnens tidigare erfarenheter, kunskaper och intressen
Vi erbjuder barnen rikligt med tillfällen att undersöka det valda temat/spåret - på många olika sätt
Vi skapar möjligheter för barnen att samtala och reflektera över vad de gjort

 

Innehåll: 

Utforska skapande material. Hur tar barnen emot projektet. Hur kommunicerar barnen med miljön och hur används miljön. 

 

Hur :

 

Vi observerar barnens olika sätt att kommunicera. Vilka ord är gemensamma, vilka ord är spännande och nya och vilka kan vara våra nyckelord inför projektet? 

Vi observerar vilket material som barnen samlas vid spontant och vilken plats på avdelningen samt utomhus som barnen samlas vid. På platsen tänker vi att barnen kanske stannar en längre stund, kommunicerar och vi tittar efter på vilket sätt platsen finner mening. 

I projektet med boken Gummi-Lisa tänker vi under denna period att introducera boken och karaktärerna genom högläsning samt boksamtal. Barnen får i grupp samt enskilt skapa en relation till projektet och indikationer på vad barnen tycker är spännande att utforska vidare utifrån boken. 

Vi vill att barnens frågor ska synas och finnas med i projektets gång och ligga till grund för projektets utformning. Därför kommer vi att under perioden återkoppla till barnens egna tankar. 

 

Under perioden noterar vi barnens frågor, hur dem använder material vi erbjuder på förskolan, observerar potentiella proximala utvecklingszoner. 

För att kunna starta upp projekt ska vi först jobba med kamratrelationer, vilket är en stor del av undersökningsperioden- för att skapa trygghet hos barnen så att dem sedan ser sig själva som kompetenta lärande individer. 

 

 

 

 

Se kopplade lärloggar

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18
  • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: