Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna åk.8

Skapad 2020-08-18 18:21 i Klaraskolan Halmstad
Några religioner finns sedan lång tid tillbaka. De har många anhängare och är spridda över hela världen. De kallas för världsreligioner. Världsreligionerna har sina rötter i två områden i världen. Judendomen, kristendomen och islam har sitt ursprung i Mellanöstern. Hinduismen och buddhismen kommer från det område som i dag är Indien och Nepal. I åk 7 läste vi om Kristendomen och nu ska vi läsa om de fyra andra världsreligionerna; islam, judendom, buddhism och hinduism och se vilka likheter och skillnader som finns mellan dessa.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Några religioner finns sedan lång tid tillbaka. De har många anhängare och är spridda över hela världen. De kallas för världsreligioner. Världsreligionerna har sina rötter i två områden i världen. Judendomen, kristendomen och islam har sitt ursprung i Mellanöstern. Hinduismen och buddhismen kommer från det område som i dag är Indien och Nepal. I åk 7 läste vi om Kristendomen och nu ska vi läsa om de fyra andra världsreligionerna; islam, judendom, buddhism och hinduism och se vilka likheter och skillnader som finns mellan dessa.

Innehåll

 

PLANERING RELIGION

 

 

 

DE STORA FRÅGORNA ÄR:

 

¤ VAD ÄR DET VIKTIGASTE ATT VETA OM HUR MAN SKA LEVA SITT LIV - FÖR NÅGON SOM TILLHÖR RELIGIONERNA ISLAM, JUDENDOM, BUDDHISM OCH HINDUISM? HUR PÅVERKAR DIN RELIGION DITT LIV OCH DIN IDENTITET?

 

¤ VILKA LIKHETER OCH SKILLANDER FINNS DET MELLAN ISLAM,  JUDENDOM, BUDDHISM, HINDUISM OCH KRISTENDOM?

 

 

 

HUR OCH PÅ VAD KOMMER BEDÖMNINGEN ATT GRUNDAS:

 

 

1. Muntlig bedömningsuppgift i grupp – ”rundabordssamtal” där vi i grupper samtalar om likheter och skillnader mellan våra fem världsreligioner.

 

2. Prov på begreppen inom Världsreligionerna

 

 

Till den muntliga uppgiften finns kopplad bedömningsmatris där det framgår vilka förmågor som bedöms och vad som krävs för olika nivåer. Utöver bedömningsuppgifterna bedöms givetvis också dina insatser på lektionerna. Kom ihåg att lektionerna är en scen där du har möjlighet att visa dina olika förmågor. Enskilt, grupp eller i helklass.

 

 

 

 

ÖVNINGSUPPGIFT ENLIGT EPA

 

FÖRFÖRSTÅELSE ARBETSOMRÅDETS CENTRALA BEGREPP

 

 

 

 

 

 1. Välj ut de sju begrepp inom religionen som du är mest osäker på.

 2. Ta hjälp av varandra i gruppen och försök att reda ut begreppens betydelse.

 3. Redovisa för klassen de begrepp ni fortfarande är osäkra på.

 4. Avslutningsvis försöker vi tillsammans i helklass reda ut vad de begrepp betyder som ni eventuellt inte lyckats reda ut.

   

  Vilket syfte har jag med den här uppgiften?         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

JUDENDOMENS CENTRALA BEGREPP ÄR:

 

Judendomens viktigaste begrepp:

Visa genom exempel eller sätt in begreppet i en mening för att visa att du

har förstått vad begreppet betyder

Abraham

 

Mose

 

10 Budorden

 

Israel

 

Jerusalem

 

Messias

 

Toran

 

Talmud

 

Synagoga

 

Sabbat

 

Kippa

 

Rabbin

 

Kosher

 

Menorah

 

Pesach

 

Chanukka

 

Ortodoxa judar

 

 

 

Konservativa judar

 

Liberala judar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

                                                                                                      

 

 

 

                                                 

 

 

 

ISLAMS CENTRALA BEGREPP ÄR:

 

Islams viktigaste begrepp:

Visa genom exempel eller sätt in begreppet i en mening för att visa att du

har förstått vad begreppet betyder

Muslim

 

Profet

 

Muhammed

 

 Allah

 

Koranen

 

Sunna

 

Sharia

 

De fem pelarna

 

Trosbekännelsen

 

Bönen

 

Ramadan

 

Zakat

 

Vallfärd

 

Moské

 

Minaret

 

Imam

 

Halal

 

Haram

 

Jerusalem

 

Mecka

 

Kaba

 

Medina

 

Sunni

 

Shia

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

HINDUISMENS CENTRALA BEGREPP ÄR:

 

Hinduismens viktigaste begrepp:

Visa genom exempel eller sätt in begreppet i en mening för att visa att du

har förstått vad begreppet betyder

Atman

 

Brahman

 

Vedaböckerna

 

Upanishaderna

 

 Bhagavadgita

 

Kast

 

Samsara

 

Reinkarnation

 

Karma

 

Moksha

 

Vishnu

 

Ganesha

 

Shiva

 

Puja

 

Varanasi

 

Ganges

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDDHISMENS CENTRALA BEGREPP ÄR:

 

Buddhismens viktigaste begrepp:

Visa genom exempel eller sätt in begreppet i en mening för att visa att du

har förstått vad begreppet betyder

Siddharta Gautama

 

Buddha

 

Tripitaka

 

Dhammapada

 

De fyra ädla sanningarna

 

Den åttafaldiga vägen

 

Nirvana

 

Meditation

 

Stupa/Pagod

 

Vesak

 

Mahayana

 

Theravada

 

Puja

 

Varanasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖVNINGSUPPGIFT ENLIGT EPA

 

JUDENDOMENS CENTRALA BEGREPP

 

 

 

UPPGIFT: Som en sammanfattning på judendomen ska du i den här uppgiften repetera de viktigaste begreppen inom judendomen. Para ihop rätt begrepp med rätt förklaring. Sätt rätt siffra efter varje begrepp.

 

 1. Försöka först själv att lösa uppgiften.

 2. Läs upp era svar för varandra i era basgrupper och skapa tillsammans gruppens bästa svar.

 3. Sedan läser grupperna upp sina svar i helklass och vi lär av varandra.

 

Vilka förmågor är det som du övar på den här uppgiften?

 

 

 

BEGREPP:                FÖRKLARING:

 

Abraham ___           1. Judarnas kyrka

 

Mose ____              2. Land i Mellanöstern

 

10 Budorden ____      3. De befallningar Gud ger till Mose i Bibeln

 

Israel ____             4. Israels huvudstad

 

Jerusalem ____         5. Judisk ”präst”

 

Messias _____          6. Judisk huvudbonad som bärs av judiska män

 

Toran  _____            7. Tolkning av Toran

 

Talmud _____           8. Den ”smorde” -  annat namn för Jesus  

 

Synagoga _____         9. Judarnas heligaste skrift

 

Sabbat_____            10. Judarnas helg - vilodagen

 

Kippa _____             11. Matregler inom judendomen

 

Rabbin _____            12. Namnet på judarnas påsk

 

Koscher _____           13. Den strängaste inriktningen inom judendomen

 

Menorah ____           14. Symbol för judendomen - sjuarmad ljusstake

 

Pesach _____            15.Högtid inom judendomen - tempelinvigningsfesten

 

Chanukka _____          16. Stamfader - en av judendomens grundare

 

Ortodoxa judar _____   17. Judar som inte är så stränga i sin tro

 

Konservativa judar ____ 18. Judar som följer vissa regler i

 

Liberala judar _____     19. Viktig person inom judendomen -  tog emot de tio budorden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

                            

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

ÖVNINGSUPPGIFT ENLIGT EPA

 

ISLAMS CENTRALA BEGREPP

 

 

 

UPPGIFT: Som en sammanfattning på islam ska du i den här uppgiften repetera de viktigaste begreppen inom islam. Para ihop rätt begrepp med rätt förklaring. Sätt rätt siffra vid rätt begrepp.

 

 1. Försöka först själv att lösa uppgiften.

 2. Läs upp era svar för varandra i era basgrupper och skapa tillsammans gruppens bästa svar.

 3. Sedan läser grupperna upp sina svar i helklass och vi lär av varandra.

 

Vilka förmågor är det som du övar på den här uppgiften?

 

 

 

BEGREPP:            FÖRKLARING:

 

Muslim _____           1.Religionsstiftare

 

Profet _____           2. Namnet på tornet på moskén

 

Muhammed ____        3. Muslimernas kyrka

 

Allah  _____            4. Muslimernas heligaste bok

 

Koranen _____          5. De fem viktigaste reglerna inom islam

 

Sunna _____            6. ” Präst” inom islam

 

Sharia _____            7. Arabiska namnet på Gud

 

De fem pelarna ____    8. Sammanfattning av det viktigaste i muslimsk tro

 

Trosbekännelsen _____  9. En av de fem pelarna, ska ske 5 ggr/dygn

 

Bönen _____              10. Muhammeds vanor

 

Ramadan _____           11. Tillåten mat inom islam

 

Zakat _____              12 .Den heligaste platsen för muslimer

 

Vallfärden _____         13. En av de fem pelarna -  resa till helig ort

 

Moské _____             14. En person som tillhör religionen islam

 

Minaret _____           15. Förbjuden mat inom islam

 

Iman _____              16. En av de fem pelarna - fastemånaden

 

Halal _____              17. Islams viktigaste profet - islams grundare

 

Haram _____            18. En viktig helig plats för muslimer - profetens

 

Jerusalem _____        19. Byggnad i Mecka

 

Mecka _____            20. En av de fem pelarna - skatten

 

Kaba _____              21. System av religiösa lagar inom islam

 

Medina _____           22. Riktning inom islam där Muhammed är särskilt viktig

 

Sunni  _____           23. Stat i Mellanöstern

 

Shia  _____            24. Riktning inom islams som  anser att efterträdare

 

                          borde komma från Mohammeds familj      

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

ÖVNINGSUPPGIFT ENLIGT EPA

 

  CENTRALA BEGREPP INOM HINDUISMEN

 

 

 

UPPGIFT: Som en sammanfattning på hinduismen ska du i den här uppgiften repetera de viktigaste begreppen inom hinduismen. Para ihop rätt begrepp med rätt förklaring. Sätt rätt siffra vid rätt begrepp.

 

 1. Försöka först själv att lösa uppgiften.

 2. Läs upp era svar för varandra i era basgrupper och skapa tillsammans gruppens bästa svar.

 3. Sedan läser grupperna upp sina svar i helklass och vi lär av varandra.

 

Vilka förmågor är det som du övar på den här uppgiften?

 

BEGREPP:              FÖRKLARING:

 

Atman _____            1. Helig flod i Indien

 

Brahman _____          2.Världssjälen – kraft som finns i allt levande

 

Vedaböckerna _____    3. Den äldsta hinduiska heliga skriften

 

Upanishaderna _____   4. Helig hinduisk skrift som är mer filosofisk

 

Bhagavadgita _____     5. Indiens indelning av människor i olika grupper

 

Kast _____               6. Det eviga kretsloppet

 

Samsara _____          7. Återfödelse

 

Reinkarnation _____     8. Den gudomliga själen i människan

 

Karma _____             9. Gud som tar hand om och bevarar världen

 

Moksha _____            10. Befrielse – målet för en hindu

 

Vishnu _____             11. Det samlade resultatet av livets handlingar

 

Ganesha _____           12. Hinduisk ”gudstjänst”

 

Shiva _____           13. Helig stad för hinduerna

 

Puja _____            14. Skolungdomarnas gud

 

Varanasi _____       15. Dödens, förstörelsens men också skaparens gud   

 

Ganges _____         16. Indiens mest älskade skrift      

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

ÖVNINGSUPPGIFT ENLIGT EPA

 

CENTRALA BEGREPP INOM BUDDHISMEN

 

 

 

UPPGIFT: Som en sammanfattning på buddhismen ska du i den här uppgiften repetera de viktigaste begreppen inom buddhismen. Para ihop rätt begrepp med rätt förklaring. Sätt rätt siffra vid rätt begrepp.

 

 1. Försöka först själv att lösa uppgiften.

 2. Läs upp era svar för varandra i era basgrupper och skapa tillsammans gruppens bästa svar.

 3. Sedan läser grupperna upp sina svar i helklass och vi lär av varandra.

 

Vilka förmågor är det som du övar på den här uppgiften?

 

   BEGREPP                       FÖRKLARING:

 

Sidharta Gautama_____     1. Metod för mental avslappning

 

Buddha _____                2. ”Upplyst” – när Siddharta blir Buddha

 

Tripitaka _____              3. Den viktigaste skriften inom buddhism

 

Dhammapadda _____         4. Helig skrift som består av tre ”korgar”

 

Den åttafaldiga vägen ____  5. Heliga buddhistiska byggnader

 

De fyra sanningarna ____    6. Högtid som firas till minne av Buddhas födelse

 

Nirvana _____                 7. Buddhistisk ”gudstjänst”

 

Meditation _____              8. Inriktning inom buddhism – de äldstes lära 

 

Stupa/pagod _____            9. Vägen som leder till nirvana 

 

Vesak_____                   10. Inriktning inom buddhism – den stora vagnen

 

Mahayana _____              11. Helig stad där Buddha höll sin första predikan

 

Theravada _____             12. Buddhismens grundare

 

Puja _____                    13. Slutmål för buddhist – tillstånd fri från begär

 

Varanasi _____               14. Sammanfattning av buddhismen

 

ÖVNINGSUPPGIFTE ENLIGT EPA

 

SAMMANFATTNING AV DE VIKTIGASTE INOM DE OLIKA RELIGIONERNA

 

UPPGIFT: Efter det att du sett på film, lyssnat på mina genomgångar, antecknat läst läroboken samt tränat på begreppen ska du sammanfatta de viktigaste inom varje religion.

 

 1. Försöka först själv att fylla i stödmallen.

 2. Läs upp era svar för varandra i era basgrupper och skapa tillsammans gruppens bästa svar.

 3. Sedan läser grupperna upp sina svar i helklass och vi lär av varandra.

 

Vilka förmågor är det som du övar på den här uppgiften.

 

STÖDMALL

 

 

JUDENDOM

 

ISLAM

BUDDHISM

HINDUISM

KRISTENDOM

När och hur grundades religionen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbredning och antalet

anhängare?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gud/gudar?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heliga platser?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heliga texter?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbol?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helgdag i veckan?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högtider?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heliga platser?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gudstjänstledare?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inriktningar?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levnadsregler?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

                                    

 

Uppgifter

 • Muntlig bedömningsuppgift i grupp - Vilka är de viktigaste likheterna och skillnaderna mellan judendom, islam, kristendom, buddhism och hinduism?

Matriser

Re
Matris kopplad till bedömningsuppgift i grupp - Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan judenom, islam, kristendom, buddhism och hinduism?

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmågan
Du visar att du har grundläggande kunskaper om världsreligionerna genom att kunna förklara några likheter och skillnader mellan religionerna.
Du visar att du har goda kunskaper om världsreligionerna genom att kunna förklara flera likheter och skillnader mellan religionerna.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om världsreligionerna genom att kunna förklara de flesta likheterna och skillnaderna mellan religionerna.
Kommunikativa förmågan
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om skillnaderna mellan världsreligionerna.
Du visar att du kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om skillnaderna mellan världsreligionerna.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om skillnaderna mellan världsreligionerna.
Begreppsförmågan
Du visar att du förstår och kan använda några av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda flera av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda de flesta av arbetsområdets begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: