Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, skriva, tala, år 1

Skapad 2020-08-18 20:50 i Sunnerstaskolan Uppsala
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Under första skolåret kommer du att arbeta med arbetsområdet läsa, skriva och tala. Du kommer att öva på att forma bokstäverna, skriva ord och meningar. Du får öva på stor bokstav, mellanrum mellan orden och att sätta ut punkt när du skriver meningar. Du kommer att arbeta med alfabetet, vokaler och konsonanter. Du kommer att läsa enkla texter och arbeta med läsförståelse.

Innehåll

Mål för eleven

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

- din förmåga att koppla ljud och bokstav
- din förmåga att forma gemener och versaler
- din förmåga att skriva ord
- din förmåga att skriva meningar med stor bokstav och punkt
- din förmåga att ha mellanrum mellan orden
- din förmåga att kunna alfabetet, vokaler och konsonanter
- din förmåga att prata inför grupp (både liten och stor grupp)

 Undervisning

Vi kommer att arbeta enskilt och i grupp med bl. a.:

- Zick Zack - bokstäver och läs- och skriv
- Skriva egna småböcker med bilder samt skriva sagor
- Skriva faktatexter
- Skriva kortare texter på dator/ ipad 
- Högläsning och boksamtal

Det här kommer vi att bedöma

- Du ska kunna skriva alla bokstäver, kunna skriva ditt namn och enkla ord.
- Du ska känna till alla vokaler och konsonanter.
- Du ska kunna koppla ihop ljud och bokstav.
- Du ska kunna skriva meningar med stor bokstav i början, mellanrum mellan orden och punkt i slutet.
- Du ska kunna skriva med både versaler och gemener.
- Du ska kunna skriva en enkel text.

Bedömningsstöd i svenska år 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: