👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext - åk 3

Skapad 2020-08-18 20:04 i Gustav Vasa skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Svenska
Hur skriver man en faktatext? Vilken struktur behöver du på din text och vilka lässtrategier behöver du använda?

Innehåll

Vad ska vi arbeta med...

Vi ska tillsammans läsa, skriva och undersöka hur faktatexter bör läsas, skrivas och struktureras.

 

Vad ska du få möjlighet att utveckla... 

Kunskap hur faktatext är uppbyggd, dess struktur

Skillnaden mellan en faktatext och andra typer av texter 

Kunna läsa och förstå enkla faktatexter

Göra olika tankekartor med stödord

Skriva en faktatext med hjälp av stödord och tankekarta

Din förmåga att utifrån andras respons om din text ändra den så att den blir bättre och tydligare

Din förmåga att ge respons på ett kamratligt sätt

Din förmåga att skriva med fullständiga meningar, använda stor bokstav och skiljetecken

Du kommer att utveckla din stavning

Du ska lära dig vad som är viktigt att göra innan du börjar läsa en faktatext. Vad som är viktigt att göra under läsningen. Vad som är viktigt att göra efter att du läst.

Du ska få lära dig hur du kan organisera, anteckna på två olika sätt, i en tankekarta och i kolumner

Begrepp: rubrik, inledning, underrubrik, klassificering, utseende, boplats, levnadsvillkor, föda, ungar etc. 

 

Hur ska vi arbeta, undervisning...

Tillsammans kommer vi titta på olika texter inom genren. Vilken struktur texten har för att dess syfte ska bli tydligt. Vi läser och analyserar texter. Vi jämför samma text, både med struktur och utan struktur för att förtydliga skillnaden.

Eleverna ges tillfälle att träna på att läsa olika faktatexter, plocka ut nyckelord, göra tankekartor, få kunskap om vad som kännetecknar en faktatext.

Därefter kommer vi tillsammans skriva gemensamma texter där eleverna är delaktiga. Textens struktur förtydligas för eleverna. Eleverna kommer i ett slutskede skriva en egen individuell faktatext kring ett djur som de själva är med och väljer.  

Bearbetning av text digitalt

Återkoppling ges kontinuerligt

 

Hur ska du bedömas...

Du har skrivit en egen faktatext utifrån dina stödord med tydlig textstruktur, rubrik, mellanrubriker, begrepp.

Du skriver fullständiga meningar och avslutar med skiljetecken.

Du skriver med tydlig handstil.

Du bearbetar din text efter respons.

Analys av genomfört arbete... (skrivs under/efter arbetsområdet)

201105

Bra struktur på arbetet som leder till mycket goda resultat.

Från tidigare gånger jag arbetat med detta har jag nu lagt ned mer tid på att undervisa vilka ord/begrepp som passar att plocka ut som stödord.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3