Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rita självporträtt

Skapad 2020-08-18 20:57 i Dibber Bråta Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Aktivitet som ger barnen möjlighet att kunna se och tolka sin identitet/ kroppsuppfattning.

Innehåll

1. Undervisningsplanering

 • Vad ska läras ut? 
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.

   

  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

 • Varför? 
  Barnet ska kunna se och tolka sitt utseende och skilja mellan sitt och andras, samt träna finmotorik och fokusera på att förstå sin identitet.

 • Hur ska undervisningen genomföras? 
  Vi kommer att ställa en spegel, bord och stol där barnet kan sitta och se sig själv i spegeln, därefter rita sitt ansikte med hjälp av kritor.

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?
  Vi kommer att prata i mindre grupper om hur de tyckte att det gick och om att vi vill att de ska rita ett porträtt till under vårterminen 2021.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  Äventyrarna

 • Av vem? 
  Pedagogerna på Äventyrarna 

 • Vad är målet med undervisningen?
  Vi kommer att se hur barnen uppfattar sig själva samt hur de tolkar sin spegelbild.

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: