Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen åk 5

Skapad 2020-08-18 21:40 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Biologi
Vi kommer arbeta med växter och svampar i vår närmiljö samt fundera vilket ansvar vi har för naturen vi nyttjar.

Innehåll

Vad ska vi lära oss:

svampar

växter

allemansrätt

 

Hur ska vi arbeta:

fältstudier/laborationer

läsa

se film

anteckna fakta

söka information

 

På lektionerna måste vi

lyssna på genomgångarna

följa instruktioner

arbeta enskilt

 

Begrepp vi ska kunna:

art, mycel, fruktkropp, taggsvamp, skivling, sopp, buksvamp, sporer, ticka, mögel, jäst,  björk, ek, lönn, rönn, asp, gran, tall, lövskog, barrskog, näringskedja, nedbrytare, allemansrätt

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Naturen åk 5

Behöver träna mer
Når målen
Når längre
samtala
Du kan framföra dina åsikter i samtal.
fakta sökning
Du kan söka information från olika källor och fundera över deras trovärdighet.
Du kan använda informationen.
fältstudier/laborationer
Du kan delta i fältstudier och följa instruktionerna.
Du kan göra enkla dokumentationer.
faktakunskaper
Du kan förklara med hjälp av biologiska begrepp.
Du kan beskriva hur olika organismer och miljön är beroende av varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: