👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion-Trygghet i förskolan

Skapad 2020-08-18 21:55 i Magnetens förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Inskolningen ska vara genomtänkt och välplanerad för våra nya barn, men även för de barn som redan går på avdelningen. På detta sätt tror vi att vi får en trygg barngrupp. Vi vill även att vårdnadshavare ska känna trygghet och ha tillit till oss pedagoger. Vi arbetar hela tiden utifrån att skapa en trygg förskolemiljö för alla barn, men det är extra viktigt med trygghet vid förändringar såsom under tillexempel inskolning.

Innehåll

 

Var är vi?

Det är 11 barn kvar i gruppen sedan tidigare och vi ska nu efter sommaren skola in 6 nya barn samt två nya pedagoger på avdelningen.
Vi lägger stort fokus på att få de nya barnen och den nya gruppen trygg tillsammans. Vi lägger även stor vikt på att både barn och
föräldrar/vårdnadshavare ska trivas och ha tillit till oss pedagoger.

 

 

 

Vart ska vi?

Avdelningens mål:

 • •Få barnet att känna sig trygg med pedagoger och barngruppen.
 • •Få föräldrar/vårdnadshavarna att känna sig trygga med att lämna sitt barn på förskolan.
 • •Väcka barnets nyfikenhet och intresse för förskolan.
 • •Få barnet att känna att det är roligt att komma till förskolan.
 • •Att  barnet ska få vara delaktiga i våra rutiner och bli trygg i dem.
 • •Få övriga barn att vara så delaktiga som möjligt i inskolningen för att känna samhörighet.

Vi strävar efter att få:

 • •En trygg barngrupp där alla barn känner sig sedda, hörda och förstådda.
 • •En bra och öppen relation med föräldrar/vårdnadshavare.
 • •Trygga föräldrar/vårdnadshavare som lär känna förskolans verksamhet.

  


Hur gör vi?

Den första kontakten tar vi med vårdnadshavare  genom ett telefonsamtal där vi checkar av att tidpunkten för inskolningen stämmer överens med deras önskemål. Vi skickar även ett välkomstbrev hem till vårdnadshavare.

För att nå målen:

 • •Skapar vi en lugn och harmonisk inskolning där alla pedagoger är delaktiga även om en pedagog har det yttersta ansvaret och är kontaktperson under inskolningen. Detta för att möjliggöra att barnen som skolas in ska ha möjlighet att skapa sig en trygg anknytning till någon av pedagogerna. Vi följer barnen och respekterar vem de skapar sig en trygg anknytning till, men jobbar för att de ska skapa en god relation med alla pedagoger.
 • •Skapas en tydlig och lockande miljö som gör att barnen ser förskolans utbud av material och aktiviteter och som kan locka in barnet i verksamheten utifrån det som är intressant och lustfyllt för det enskilda barnet.
 • •Delar vi upp barnen i mindre grupper men har även gemensamma aktiviteter så att alla får möjlighet att känna sig delaktiga i de nya barnens inskolning. Där igenom får alla en naturlig kontakt med de nya barnen och de befintliga barnen.
 • •Är vi lyhörda för barnen men också vårdnadshavarens behov, genom att lyssna och återkoppla.
 • Befinner vi oss på barnens nivå så att vi kan ha ögonkontakt och kan stötta/hjälpa barnet när det behövs. Vi introducerar materialet för barnet genom att leka tillsammans och förklara hur man gör.

 Dokumentation

Hur dokumenterar vi:

 • •Observation
 • •Reflektion
 • •Daglig dialog med föräldrarna.

Vi tar bilder på barnet under samt en tid efter inskolningsprocessen som läggs i "Lärlogg" på Unikum. Dessa kan också användas som underlag för ett uppföljningssamtal senare.

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.
  Lpfö 18