Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det här är jag - ett brev till fröken.

Skapad 2020-08-18 22:17 i Röllingbyskolan Österåker
Att skriva brev
Grundskola 4 Svenska
Det här är jag - ett brev till fröken. Vi börjar svenskundervisningen (v.34) med att lära känna varandra genom att skriva ett brev. Ni kommer att skriva ett brev till mig om er själva. Brevet skall innehålla en presentation av dig, din familj, hobby et.c. Som stöd får du ett exempel på ett brev samt checklista som du kan bocka av allt eftersom du fått med punkterna i ditt brev. Efter inlämning ges feedback och möjlighet att utveckla ditt brev när vi sedan renskriver på dator. Omfång - ca 1 A4 sida som ni skriver för hand och därefter renskriver på dator.

Innehåll

Skriva brev!

När man skriver brev är det viktigt att tänka på mottagaren, vem som ska läsa brevet. Är det din kompis, farmor eller lärare? Helt säkert skulle du prata med dessa tre på lite olika sätt och samma sak gäller om du skulle skriva till dessa.

Viktiga moment:

 • Att du kan skriva ett brev med i huvudsak fungerande struktur, där innehållet är anpassat till mottagaren.
 • Att visa ett tillräckligt stort ordförråd för att kunna uttrycka det du vill säga.
 • Att använda skiljetecken och regler för stavning.

 

Brevstöd

 

I den här uppgiften ska du skriva ett brev till mig där du berättar vem du är. Det är bara jag som kommer att läsa vad du skriver. Utgå från listan nedan och bocka av när du skrivit om punken i din skrivbok.

 

 • Hälsningsfras.

 • Mitt namn.

 • Namn på mina föräldrar och syskon och hur gamla de är.

 • Födelsedatum.

 • Husdjur.

 • Hobbies/ fritidsaktiviteter.

 • Jag tycker om (motivera varför).

 • Favoritmaträtt.

 • Kompisar hemma och i skolan.

 • Mitt favoritämne.

 • Vad jag vill bli när jag blir vuxen.
 • Det här vill jag att du ska veta om mig.

 • Avslutningsfras.

Lycka till!

/Petra

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Skriva brev

I
II
III
V
Tydlighet
Innehållet är helt eller delvis oklart och läsaren måste ibland läsa om för att förstå innehållet.
Innehållet är till stor del klart och tydligt. Få delar i texten kräver omläsning.
Innehållet är mycket tydligt. Den röda tråden finns från början till slut. Tankegångarna kan följas lätt.
Språk:
Ordval
Elevens ordförråd räcker inte till för att göra sig förstådd.
Texten visar ett begränsat ordförråd. Det är främst vardagliga ord som förekommer i texten.
Försök till ett varierat ordval finns. Eleven använder sig av enkla, vardagliga ord men vågar delvis använda mer varierade ord.
Ordvalet i texten är varierat. Eleven vågar använda ett varierat språk detta lyfter texten.
Stavning
Texten innehåller en del stavfel. De försvårar delvis förståelsen av texten.
Texten innehåler relativt få stavfel som inte stör förståelsen av texten.
Väldigt få stavningsfel förekommer.
Användning av skiljetecken
Punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken saknas eller används delvis på fel sätt. Detta försvårar förståelsen av texten.
Texten innehåller punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken. Dessa används på ett relativt bra sätt. .
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken används helt eller nästan helt korrekt. Variationen av skiljetecken lyfter textens innehåll.
Styckeindlening.
Styckeindelning saknas eller är mycket bristande.
Styckeindelning finns och fungerar delvis.
Styckeindelning finns till stor del och är nästan helt korrekt genomfört.
Styckeindelningen är genomtänkt och lyfter textens struktur och innehåll och skapar ett bra flöde.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: