Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återgivande texter

Skapad 2020-08-18 22:35 i Söderskolan Falkenberg
Svenska som andraspråk åk 6 - instruerande text
Grundskola 6 Svenska som andraspråk
Ni kommer att få jobba med återgivande texter på olika sätt

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Du ska få lära dig förstå hur en återgivande text är uppbyggd
 • Du ska få öva på att återberätta en händelse i kronologisk ordning
 • Du ska få skriva en återgivande text med korrekt uppbyggnad

Bedömning - vad och hur

Under detta arbetsområde bedöms:

 • Förmågan att att beskriva och analysera de texter du läst och lyssnat på inom området
 • Förmågan att planera, skriva och bearbeta en återgivande text

Undervisning och arbetsformer

 • Vi kommer att ha genomgångar av olika återgivande texter och se på hur de är uppbyggda
 • Vi kommer att läsa olika återgivande texter tillsammans
 • Eleverna kommer med stöd skriva en återgivande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: