Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska/Svenska som andra språk år 3 - tala och lyssna

Skapad 2020-08-18 22:02 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Vi talar, lyssnar och lär av varandra.

Innehåll

Målet med undervisningen är...

... att man ska våga tala inför andra och kunna berätta på ett sätt som gör att andra blir intresserade och förstår vad man menar.

...att man ska lyssna aktivt på vad andra pratar om - delta i samtalet, och fråga när man inte förstår eller vill veta mer.

...att man förstår turtagning i samtal.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi övar oss att både lyssna på varandra och tala inför varandra i olika stora grupper och i olika sammanhang. Vi redovisar arbeten vi har gjort, vi berättar vad vi tycker och tänker och vi läser för varandra.

Vi tränar oss att tala tydligt. Vi tränar oss att se publiken i ögonen. Vi tränar oss i att både ställa frågor och att svara på frågor. Vi tränar oss att vara en aktiv lyssnare. Vi tränar oss på turtagning.

Viktiga ord och begrepp:

Artikulera: Röra på munnen så att det du säger blir tydligt.

Turtagning: Vänta på din tur. Låta andra prata till punkt. Begära ordet.

Aktiv lyssnare: Visa med kroppsspråket att du deltar. Titta på den som talar.

Ögonkontakt: Både den som lyssnar och talar ska mötas med blicken.

Bedömning:

Vi kommer att bedöma både hur du är som talare och lyssnare.

Kan du hålla dig till ämnet?
Berättar du så att andra förstår vad du menar? 
Kan du ställa relevanta frågor?
Kan du vänta på din tur?
Talar du så att andra hör?
Kan du ta och ge instruktioner?
Kan du berätta vad du tycker och tänker?
Lyssnar du på andras åsikter?

 

(Följande utvalda syfte, centrala innehåll och kunskapskrav från läroplanen gäller för både Sv och SvA. De delar som bara gäller för SvA är markerade med detta)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  SvA  1-3
 • Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.
  SvA  1-3

Matriser

Sv SvA
Svenska/Svenska som andra språk år 3 - tala och lyssna

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
TALA INFÖR KLASSEN
Du behöver mycket stöd och uppmuntran för att tala inför klassen
Du talar tyst och försiktigt inför klassen.
Du talar högt och tydligt så att alla i klassen hör och förstår vad du säger.
BERÄTTA SÅ ATT ANDRA FÖRSTÅR
Du behöver stöd och uppmuntran för att få en röd tråd i det du berättar
Du berättar enkelt med en röd tråd sa att de som lyssnar förstår vad du menar.
Du kan berätta målande om saker så att andra lyssnar och blir intresserade.
LYSSNA
Du lyssnar en kort stund när andra talar.
Du lyssnar när andra talar - visar med kroppsspråket att du är engagerad.
Du lyssnar aktivt när andra talar - visar med kroppsspråket att du lyssnar, ställer frågor, delar med dig av dina tankar och åsikter.
TA INSTRUKTIONER
Du behöver höra en instruktion flera gånger och helst riktad direkt till dig för att veta vad du ska göra.
Du behöver höra en instruktion flera gånger.
Du förstår snabbt nya instruktioner.
GE INSTRUKTIONER
Du behöver stöd när du ska ge en instruktion till andra.
Du kan ge enkla instruktioner till andra.
Du kan instruera andra så att de förstår vad de ska göra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: