Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi "Syror och baser"

Skapad 2020-08-18 23:11 i Rättviksskolan Rättvik
Du får gärna hjälpa mig också!!
Grundskola 8 Kemi
Ni får lära er om vad som kännetecknar en syra och en bas samt hur man kan ta reda på om ett ämne är surt eller basiskt (indikatorer, pH-skalan) Ni kommer också att få lära er om olika slags syror och baser samt vad skillnaden är mellan en stark / svag syra och bas.

Innehåll

Inledning

Vi jobbar med kapitlet som handlar om syror och baser sid. 117-142 i kemiboken. 

  

 

Under lektionerna blir det genomgångar och laborationer. Ni ska läsa/lyssna i boken, se film, öva och diskutera. Till varje delområde finns uppgifter du ansvarar för att göra som övning och repetition. "Testa dig" frågor är för att träna grundläggande kunskap. Lär mer-sidor och "Förklara & resonera" är för ökad kunskap och förståelse. 

 

Det ni ska kunna beskriva, förklara, ge exempel på samt sätta in i sammanhang inom området är:

 

 • att basiskt är motsatsen till surt
 • vad som menas med neutralisation
 • ge exempel på syror som finns i livsmedel
 • vad en indikator är
 • ge exempel på två indikatorer och vilka färger dessa har i sur, neutral och basisk lösning
 • vilka pH-värden som motsvarar surt neutralt och basiskt
 • ge exempel på syror och baser i vardagen
 • namn och kemisk formel för de tre starka syrorna
 • berätta om de starka syrornas egenskaper och användningsområden
 • veta att det finns joner och att dessa kan vara positiva eller negativa
 •  
 • redogöra för hur positiva och negativa joner bildas
 • veta vilka joner som finns i syror och baser
 • förstå skillnaden mellan starka och svaga syror
 • förstå skillnaden mellan koncentrerad och utspädd lösning
 • förklara neutralisation som en reaktion mellan vätejoner och hydroxidjoner • förstå vad en buffert är
 • ge exempel på oädla och ädla metaller
 • redogöra för vilka syror som löser upp vilka metaller • känna till de senaste upptäckta syrorna

Arbetssätt / undervisning:

 

 • arbeta med instuderingsfrågor
 • genomgångar med diskussioner
 • film
 • laborationer
 • Vad som menas med surt och basiskt, indikatorer, pH-skalan, sid. 118-120. Testa dig sid 120
 • Olika syror, användningsområden och var vi hittar dem, sid 121-125. Testa dig sid. 122 och 125
 • Olika baser, användningsområden och var vi hittar dem, sid 126128. Testa dig sid. 128

 

Bedömning:

 

 • muntliga diskussioner 
 • laborationer
 • Annan bedömningsuppgift

Uppgifter

 • Kemi - Labuppgift: Öppen laboration, neutralisation (om man är klar med allt annat..)

 • Kemi - Labuppgift: Öppen laboration, neutralisation (om man är klar med allt annat..)

 • Kemi- Konservering med hjälp av syror

 • Kemi-Uppgift syror och baser.

 • Kemi-Öppen laboration, neutralisation

 • Kemi- Konservering med hjälp av syror

 • Kemi-2 fortsättning syror och baser.

 • Kemi-2 fortsättning syror och baser.

 • Kemi-Uppgift syror och baser.

 • Kemi-Blåbär och rödkål.

 • Kemi-Blåbär och rödkål.

 • Laboration 1 och 2

 • Kemi-Säkerhetsprov

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: