Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdgrund, Stubben, Skogen Ht-20

Skapad 2020-08-19 08:33 i I Ur och Skur förskola Hudiksvall
Förskola
Mall - Planering planering (Pp) Hudiksvalls kommun

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Skogen - Värdegrund

Tidsperiod: 19 aug-20 - sept

Förskolans namn: I Ur och Skur

Grupp: Stubben

Barnens ålder: 1-3

År och datum: 2020.08.19

Planeringen Upprättad av: Stina, Carina, Therese

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-

Värdegrund - Skogen


Vilka målområden i läroplanen berörs?
- Öppenhet, respekt, solidiaritet och ansvarstagande.Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Att ta hand om skogen, varandra och vår natur. Att vi ger dem möjlighet till vad man kan göra i skogen och vad man får göra i skogen.Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Vi delar barnen i mindre grupper och vad dom har för olika erfarenheter av skogen.
Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

Ped dok, Unikum, uppföljning med barnen, digitala medel på förskolan.
-

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: