Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion

Skapad 2020-08-19 09:22 i Resarö skola Vaxholm Stad
Kapitel 1: Multiplikation och division
Grundskola 4 Matematik
Matematiken har en flera tusen år lång historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till samhällsutvecklingen. Kunskaper i matematik ger dig förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar dina möjligheter att delta i samhället och vara med och fatta kloka beslut.

Innehåll

Addition och subtraktion                  

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

Arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner under vilka du har möjlighet att visa din muntliga förmåga. Vidare ska vi arbeta i Matematikboken Alfa (kapitel 1) på olika nivåer. Vi kommer även att arbeta med digitala verktyg såsom dator och miniräknare och vi kommer att genomföra laborationer då du kommer att få utveckla dina matematikkunskaper genom spel och praktiska övningar. 

När du har arbetat med det här arbetsområdet ska du:

 • veta att alla siffror i ett tal har ett visst värde
 • kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10 000
 • kunna pricka in tal på en tallinje och bekanta dig med avrundning
 • kunna räkna addition och subtraktion med huvudräkningsmetod och uppställning

Bedömning

Du kommer att bedömas i det du presterar på lektionerna, både skriftligt och muntligt. Du kommer också att bedömas vid diagnostiska test och på prov efter avslutat arbetsområde.

Lycka till med dina matematikstudier!

Hälsningar       

Anne-Charlotte   

 

                                                                                                                                   

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: