Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO grovplanering år 9

Skapad 2020-08-19 09:09 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola 7 – 9
Vi börjar år 9 i NO med biologi, kursen "Arvet, gener och bioteknik". Nedan i innehåll ligger en grovplanering för NO årskurs 9 läsåret 20/21. All detaljplanering i NO ligger i classroom. Kurskod 9A q4fls52, Kurskod 9B ofwck4u, Kurskod 9C dycfl6k, Kurskod 9D zdsmm2p Här kan man som elev följa vecka för vecka vad vi går igenom och arbetar med.

Innehåll

Vi börjar år 9 i NO med biologi, kursen "Arvet, gener och bioteknik".

 

Syfte och förmågor

Ge alla elever förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- diskutera, granska och ta ställning i frågor som rör ärftlighet, gen- och bioteknik

- planera och genomföra systematiska undersökningar

- använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska sammanhang.

 

Kunskapsmål

Här får du lära dig:

- att generna är recept på proteiner och för arvet vidare

- beskriva genetiska likheter och skillnader mellan människor och andra djur

- hur genteknik kan användas för att behandla sjukdomar, och diskutera etiska frågor i samband med gentester

- beskriva hur människan i tusentals år utnyttjat och förändrat växter, djur och mikroorganismer

- förklara skillnaden mellan gammal och ny teknologi

- beskriva hur organismer kan ges helt nya egenskaper med hjälp av genteknik, och diskutera de möjligheter och risker som kan finnas i den nya gentekniken.

 

 

Grovplanering NO år 9:

HÖSTTERMINEN:

- Vecka 35-39 Arvet, gener och bioteknik. (Biologi)

- Vecka 40-45 Periodiska systemet. (Kemi)

- Vecka 46-51 Atom och kärnfysik, vår energiförsörjning (Fysik)

 

VÅRTERMINEN:

- Vecka 2-6 Hälsa och sjukdom. (Biologi)

- Vecka 7-8 Kemin i samhället. (Kemi)

- Vecka 10-12 Repetera inför NP.

- Vecka 14-18 Rörelse och kraft. (Fysik)

- Vecka 19-22 Reservtid.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: