Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt - Dystopier

Skapad 2020-08-19 10:06 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 8 Svenska
I ett läsprojekt i samarbete med biblioteket kommer du att få läsa en av våra mest älskade dystopier från 2000-talet. Boken diskuteras i grupper varje onsdag och inför samtalet skriver du en förberedande läslogg.

Innehåll

Vad?

Du kommer att läsa en dystopi. Varje vecka kommer du att ha fem-sex frågor att skriva om i din läslogg och utifrån det du skrivit kommer du varje onsdag att delta i ett boksamtal.

Hur?

Bokprojektet är ett samarbete med skolbibliotekarien och Ale bibliotek. Skolbibliotekarien kommer också att vara med under samtalen för att vägleda i det och bedöma din insats i det.

Varje vecka lämnar du in en läslogg via Unikum.

Till arbetet har du fått ett häfte med instruktioner, frågorna till varje vecka och matris. Detta finns även i denna planering (längst ner).

Bedömning

Den huvudsakliga bedömningen sker när du har samtalen i gruppen. Om du vet att du inte gärna pratar i grupp så blir din läslogg desto viktigare eftersom det är den insats (samtalet eller loggen) där du visar bäst läsförståelse och förmåga att resonera som kommer att användas som underlag.

Själva samtalen bedöms också utifrån de kunskapskrav som rör samtal i svenska. Det är därför viktigt att du visar dig vara en god lyssnare, använder turtagning, bidrar med åsikter, uppmuntran och frågor. I samtalskriterierna ingår även att underbygga sina åsikter med argument.

Utöver dessa två bedömningsunderlag är även dina insatser under lektionstid ett underlag. Där kan du visa på förmåga att resonera, att tolka och förstå budskap både i helklass, eller en till en med din lärare.

När?

Läsprojektet inleds 18/8 (v. 34) och avslutas 16/9 (v. 38). Vecka 39 kommer vi att arbeta med temat dystopier på ett annat sätt. 

Det innebär att du behöver läsa en fjärdedel av boken varje vecka.

Så här kommer vi att arbeta:

Schema  

Vecka 

Måndag 

Tisdag 

Onsdag 

34 

 

 

Introduktion, välja bok och börja läsa. 

35 

Läsa                              

Läslogg 

Boksamtal 1 

36 

Läsa 

Läslogg 

Boksamtal 2 

37 

Läsa 

Läslogg 

Boksamtal 3 

38 

Läsa 

Läslogg 

Boksamtal 4 

 

 

/Lycka till och hoppas att du får många trevliga lässtunder!

 

Här hittar du häftet 

Uppgifter

  • Jämföra dystopierna. Avslut på bokprojekt.

  • Läsloggar

Matriser

Sv
Läsprojekt dystopier

Läsa

  • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
F
E
C
A
Elevens visar läsförståelse som är
grundläggande
god
mycket god.
(forts) genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll som är
enkla
utvecklade
välutvecklade
(forts) med
viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra resonemang som är
enkla och till vissdel underbyggda
utvecklade ochrelativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
(forts) om budskap i olika verk som är
tydligt framträdande
tydligt framträdande och kan läsas mellan raderna
tydligt framträdande och kan läsas mellan raderna eller är dolda

Samtala

  • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
F
E
C
A
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med argument som är
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
(forts) på ett sätt som
till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
för samtalen och diskussionerna framåt
för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: