Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Kapitel 1 Matematik åk 7

Skapad 2020-08-19 11:22 i Hedängskolan 7-9 Sandviken
Grundskola 7 Matematik
Planering för kapitel 1 i X-boken i Matematik åk 7, Hedängskolan. Ändringar kan förekomma.

Innehåll

Kapitel 1: Tal och räkning

Eleverna ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat sin förmåga att
• förstå hur vårt talsystem är uppbyggt
• använda de fyra olika räknesätten på lämpliga sätt
• arbeta med avrundning och överslagsräkning
• multiplicera och dividera decimaltal med exempelvis 10, 100, 1000
• kunna redogöra för sina slutsatser och beräkningar

Arbetssätt:

För att eleven ska få utveckla sina förmågor inom detta område kommer vi att ha gemensamma genomgångar, praktiska övningar, diskussioner samt enskilt arbete. Vi kopplar på ett naturligt sätt det matematiska kunnandet till vardagliga situationer enligt Lgr 11. Vi kommer avsluta området med ett skriftligt prov.

Bedömning:

Bedömning sker fortlöpande under arbetets gång samt vid provtillfället.

-          Begreppsförmåga om matematiska begrepp

-          Beskriva och föra resonemang om begrepp

 

Kopplingar till läroplanen:

·          Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

·         Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

·          Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

·          Syfte föra och följa matematiska resonemang.

·          Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

Lektion 4

35

Vad är matematik?

Gå igenom skillnad mellan tal och siffror. Gå igenom de 4 räknesätten och hur man ställer upp på ett tydligt sätt.

Screening: 2 uppgifter a la 2 min.

Vidare genomgång av räknesätten och tydliga redovisningar.

Screening: Test ca 60 min.

Bokutdelning.

 

Arbetsblad 2 - 3

Multiplikation & division

36

Börja arbeta i Matteboken (Kap 1)

1.1  Naturliga Tal (Genomgång)

s. 10–12

+ Repetition som utgår från resultatet av Screeningen

Arbeta vidare i boken.

 

Elever som är klara med s. 10–12 jobbar vidare med s. 13–14

1.2  Negativa hela tal (Genomgång)

s. 16–17

Arbeta vidare i bok.

 

Elever som är klara med s.10 – 12 jobbar vidare med s. 18–19

37

1.3  Tal i bråkform
(Genomgång)

s. 22–23

Arbeta vidare i boken med bråk.

(s. 24–25).

1.4 Tal i decimalform
(Genomgång)

s. 28–30

Repetition 
Arbeta vidare med decimalform.

(s. 31–32)

38

1.5 Samband mellan tal
(Genomgång)

s. 34–35

Arbeta vidare med samband.

(s.36–37).

1.6 Avrundning
(Genomgång)

s. 40–42

Arbeta vidare med avrundning.
(s. 43–45).

39

Repetition.
Arbeta vidare med avrundning.
(s. 43–45).

1.7 Överslagsräkning

(Genomgång)

s. 48–49

 

Arbeta vidare med överslagsräkning.

(s. 50–51)

Blandade uppgifter
s. 53–54 + ta ikapp

40

Blandade uppgifter
s. 53–54 + Repetition

Repetition

Repetition

PROV

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: