Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden och 1700-talets revolutioner

Skapad 2020-08-19 10:51 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola 7 – 9 Historia
I den här kursen kommer vi att lära oss om hur människor levde under Medeltiden och om hur tre revolutioner förändrade världen. Utan dem hade världen helt enkelt inte sett ut som den gör idag och din vardag hade varit helt annorlunda.

Innehåll

Planering för Medeltiden och 1700-talets revolutioner

Syfte

Varför ska vi arbeta med detta?

Vilka förmågor vi kommer att träna på?

När vi är klara ska du kunna:

Det här ska vi göra: 

Så här får du visa att du har lärt dig: 

För att förstå varifrån de som bor i Europa idag kommer. 


För att förstå vilka som har haft makt och inflytande i olika tider och hur det har förändrats.

 

För att förstå hur människor levde. 


För att förstå vad människor gjorde uppror mot under revolutionerna. Analysförmåga: Du ska ta reda på orsaker till och konsekvenser av t ex revolutionerna.


Begreppsförmåga: Du ska kunna använda begrepp som feodalism, adel, påve, präster, borgare, bönder, livegen bonde, revoution m.fl. 


Kommunikativ förmåga: Du ska träna på att samtala, redovisa och argumentera


Procedurförmåga: Du ska träna dig i att samla in, granska och värdera fakta. 


Metakognitiv förmåga: Du ska träna på att reflektera över vad du lärt dig och hur du kan använda dina kunskaper 

Förstå hur människor levde i Europa under Medeltiden. Förklara vilka som hade makt och hur de styrde.


Kunna se likheter och skillnader mellan hur människor har levt i olika tider. 


Kunna se orsaker till och konsekvenser av stora händelser som t ex revolutionerna.


Kunna använda dig av källkritik och granska historiska källor (trovärdiga?, relevanta?).


Kunna förklara hur historia har använts i olika tider och sammanhang.Vi kommer att läsa i historieboken.


Vi kommer att titta på filmer.


Vi kommer att ha genomgångar, där jag vill att du antecknar.


Vi kommer att ha diskussioner och arbete i smågrupper.


Vi kommer att göra flera kortare skrivuppgifter.
 

 

 

 

 

Veckoplanering för arbetsområdet:

https://docs.google.com/document/d/1zZL52xv65OsjMGvIK1qDxidRkqBJUW7gof0QDMq_9F0/edit?usp=sharing

 

Uppgifter

  • Veckoplanering för arbetsområdet

Matriser

Hi
Kunskapkrav historia åk 7-9

Insats krävs
E
C
A
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Villkor och värderingar
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historians användning
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: