Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 1b EK20a

Skapad 2020-08-19 10:58 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Historia
Här finns en övergripande planering och här kan du lämna in dina uppgifter och se respons.

Innehåll

Moment

Forntiden

I korthet: Övergången från samlar- och jägarkultur till jordbrukssamhälle.

Bedömning: presentation med Powerpoint.

Förmågor: Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.

Antiken och medeltiden

I korthet: Greklands och Romarrikets antika period följt av medeltiden i Europa.

Bedömning: Skriftligt prov i Digiexam

Förmågor: Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv. Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.

Renässans, reformation och upplysning

I korthet: Tre förändringsrörelser och deras koppling till varandra

Bedömning: Podcast

Förmågor: Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.

Tre revolutioner

I korthet: Amerikanska, franska och industriella revolutionen

Bedömning: inlämningsuppgiften

Förmågor: Förmåga att använda en historiska referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.

Historiebruk

I korthet: Ni lär er hur historia kan användas och exempel på hur det kan se ut.

Bedömning: Presentation med powerpoint.

Förmågor: Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.

Nationalism och imperialism

I korthet: Kolonisering, slaveri och nationalistiska rörelser.

Bedömning: Seminarium

Förmågor: Förmåga att använda en historiska referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden. Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.

Demokratisering och svenska 1900-talet

I korthet: Demokratins framväxt och hur Sverige formades under 1900-talet.

Bedömning: Seminarium

Förmågor: Förmåga att använda en historiska referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.

Förändringar under 1900-talet

I korthet: Val av någon viktig förändringsprocess under 1900-talet.

Bedömning: Presentation

Förmågor: Förmåga att använda en historiska referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.

 

Uppgifter

  • Renässansen, Reformationen och Upplysningen

  • Tre revolutioner

  • Historiebruk

  • Förändringar under 1900-talet

  • Antiken och Medeltiden

  • Renässansen, Reformationen och Upplysningen

Matriser

His
Historia 1b

F
E
C
A
1
Händelser, processer och tolkningar
F
Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val.
2
Orsaker och konsekvenser
F
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
3
Personers betydelse
F
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden.
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden.
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden.
4
Samband mellan det förflutna och nutiden
F
Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband.
5
Historiens och nutidens betydelse för framtiden
F
Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
6
Begrepp
F
Eleven kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Eleven kan med viss säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Eleven kan med säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
7
Söka, bedöma relevans och källkritiska kriterier
F
Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.
Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med enkla omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
8
Skeenden som använts och varför
F
Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika.
Eleven kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt förklara varför de har använts olika.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika.
9
Historiebrukets betydelse för nutiden
F
Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med nyanserade omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: