Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal år 7

Skapad 2020-08-19 11:08 i Söderskolan Falkenberg
I detta avsnittet kommer vi behandla olika talsystem, de fyra räknesätten, hur tal är delbara och att göra överslagsräkningar.
Grundskola 7 Matematik
I detta avsnittet kommer vi behandla olika talsystem, de fyra räknesätten, hur tal är delbara och att göra överslagsräkningar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Efter avsnittet skall du kunna:

 • mer om olika talsystem
 • hur vårt talsystem är uppbyggt
 • om delbarhet och faktorisera tal
 • att använda och förstå de matematiska ord som hör ihop med de fyra räknesätten
 • att räkna med de fyra räknesätten
 • om tal skrivna i decimal tal. 
 • att multiplicera med och dividera med 10, 100 och 1000.
 • att avrunda tal.
 • att göra överslagsräkning

Träna på att kommunicera i olika situationer, både i resonemang i räknehäftet och i gemensamma problemlösningsuppgifter.

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar
 • Problemlösning i grupp enligt EPA
 • Räkneuppgifter i häfte och bok.
 • Praktiska uppgifter
 • Kollaborativt lärande - elever lär av varandra två och två, mindre grupper och helklass.
 • Diagnos och prov.

Bedömning - vad och hur

 • Arbetet på lektioner och diskussioner kommer att bedömas.
 • Diagnos - formativ bedömning
 • Prov 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: