Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mandarin/Kinesiska Modersmål 1(1-3) HT 2020

Skapad 2020-08-19 11:28 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Att handla i en bokaffär och i en butik. Att ta reda på hur kinesiska huvudstaden Beijing ser ut med dess kända turistattraktioner, Tala Projektet och skriva, pedagogisk planering för v15-v23.
Grundskola F – 3 Modersmål
Pedagogisk planering v 35 t.o.m v 42 2020 för elever som läser kinesiska som modersmål från år 1-3. Denna planering gäller fyra olika grupper.

Innehåll

Arbetsområde

Tala, läsa, stava och skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Grupp1: 

Att kunna lära sig att läsa, uttala och skriva det kinesiska bokstaveringsalfabetet.
Att kunna besvara frågor, samtala om sagor/filmen i en grupp, och uttryck dina känslor.
Att kunna visa förståelse för kultur och folkets livssätt i Kina och i Sverige på ett enkelt sätt.
Att kunna respektera, samarbeta och hjälpa varandra.

Grupp 2, 3 och 4:

Att kunna läsa och skriva de grundläggande tecken med rätt ordning och förstå hur de bygger upp.
Att uttala rätt och hålla betoning och satsmelodi så att andra förstår. 
Att kunna besvara frågor, samtala om texterna /filmerna i en grupp, och uttryck dina känslor.
Att använda lässtrategier för att läsa rim och ramsor, beskrivande och berättande texter samt förstå budskapen i texterna.
Att kunna samtala om texterna, reflektera och resonera kring texten genom att koppla texten till sin själv och sitt vardagsliv.
Att lära sig läsa och skriva tecken och stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. 
Att kunna använda orden till att bygga upp meningar och uttrycka känslor och åsikter. 
Att skapa förståelse för traditioner och kulturella företeelser där modersmålet talas och göra jämförelse med det i Sverige.
Att kunna respektera, samarbeta och hjälpa varandra.

 

Undervisning och arbetsmetoder

Undervisning:  

Kursplanen, kunskapskraven, nya mål och planeringar för 2020. (Grupp 1, 2, 3 och 4)
Diskriminering och kränkande behandlening: klassreguler (Grupp 1, 2, 3 och 4)

Grupp 1: 
Det kinesiska bokstaveringsalfabetet: 23 Konsonanter och 24 vokaler
                                         a o e i u ü b p m f ai ei ui ao ou iu d t n l g k h j q x z c s zh ch sh r 
                                         y w ie üe er an en in un ün ang eng ing ong
Grupp 2: 
Enkla beskrivande texter om familj och trädgård: 《我的家》《花园》
Grupp 3:
Elevnära berättande texter om skolan och skolsituationen: 《在中文学校》《教室里》
Grupp 4:
Berättande texten:《在医院》
Rim och ramsor: 《猜一猜》

Aktivitet: Bingo/film /sång/kort lek/ord lek: associationskedja och synonymmatchen (grupp1,2,3,4)
Kinesisk "Månefestival": När, hur och varför firar vi Månefestival. (grupp1,2,3,4)
Digitala sagoläsning (grupp1,2,3,4)

Arbetsmetoder: 

Läsa, uttala, skriva och förstå det kinesiska bokstaveringsalfabetet.
Läsa och förstå rim/ramsor, berättande och beskrivande texter med hjälp av lässtrategier.
Grupp/gemensam diskussion kring frågor om texter och göra kopplingen till vår värld. 
Läsa och skriva nya tecken och fraser och använda dem för att bygga upp meningar.
Ordförhör/övningar/lek/gåtor med tecken och ord.
Titta på en eller två filmer och diskutera filmernas budskap.
Att sjunga kinesiska sånger, lyssna på digitala sagor och göra ordlek för att öka elevernas ordförråd. 
Diskutera om klassreglerna och vad diskriminering och kränkande behandlening innebär på det sättet som eleverna förstår: exempel.

 

Eleven har uppnått målen när...

Grupp1:

När du visar att du kan läsa, uttala och skriva det kinesiska bokstaveringsalfabetet.
När du visar att du kan besvara frågor, samtala om sagor/filmen i en grupp, och uttryck dina känslor.
När du visar förståelse för kultur och folkets livssätt i Kina och i Sverige på ett enkelt sätt.
När du visar respekt för din lärare och dina klasskamrater, bidrar med idéer, diskuterar med klasskameraterna och visar samarbetsvilja under grupparbete.


Grupp2, 3 och 4: 

När du kan läsa och skriva de grundläggande tecken med rätt ordning och förstå hur de bygger upp.
När du kan uttala och betona så att andra förstår vad du säger.
När du visar förståelse av rim och ramsor, beskrivande och berättande texter och muntligt kan presentera/berätta om det centrala innehållet.
När du kan använda lässtrategier för att analysera texterna på ett enkelt sätt, och besvara frågor, samtala om texterna /filmerna i en grupp, och uttryck dina känslor.
När du visa att du kan reflektera och resonera kring texten genom att koppla texten till dig själv och ditt vardagsliv.
När du visar att du kan läsa och skriva tecken, och även bygga upp enkla meningar.
När du visar förståelse för kultur och folkets livssätt i Kina och i Sverige på ett enkelt sätt.
När du visar respekt för din lärare och dina klasskamrater, bidrar med idéer, diskuterar med klasskameraterna och visar samarbetsvilja under grupparbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: