Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi - åk 7

Skapad 2020-08-19 11:43 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Biologi
Ekologi - vetenskapen om de levande varelsernas relationer till sin omvärld. Hur levande varelser (djur och växter) påverkar varandra och sambandet mellan dem och miljön de lever i. Det finns olika ekosystem - stort som hela jorden eller litet som ett akvarium eller en stubbe. Hur fungerar det och hur är vi beroende av de? Med denna frågeställning som utgångspunkt kommer vi att söka svar på varför ekosystem behöver bevaras.

Innehåll

 

Vecka 35-37

Delmål 1 - grundbiologi (Vetenskapligt arbetssätt, Vad är liv?)

 • Du kan beskriva vad som utmärker ett vetenskapligt arbetssätt.
 • Du kan skilja på vad som är ett vetenskapligt arbetssätt och vad som inte är det.
 • Du kan beskriva vad som krävs för att det ska finnas liv på jorden.      
 • Du kan ge exempel på levande och döda saker.
 • Du kan förklara hur en enkel cell fungerar
 • Du kan beskriva de fyra grundcellerna 
 • Du känner till organismernas indelning. 

 

Vecka 37-39

Delmål 2 (fotosyntes och förbränning)

 • Du kan förklara vad ekologi är.
 • Du kan förklara hur fotosyntesen fungerar.
 • Du kan förklara hur cellandningen även kallad förbränningen fungerar. 

 

Vecka 39-40

Delmål 3 (Ekosystem/ekosystemstjänster, Energiflöden (näringsväv), kretslopp, Biologisk mångfald, Populationer (sambandet med tillgängliga resurser) 

 • Du kan förklara olika ekologiska modeller, så som näringskedja, näringsväv samt näringspyramid.
 • Du kan beskriva kretsloppen för vatten.
 • Du vet vad ett ekosystem är, vad det innehåller och känna till hur vi är beroende av dess olika tjänster.

 

Vecka 40-41

Delmål 4

 • Du kan sambanden i ett ekosystem.
 • Du kan beskriva kretsloppen för kol.
 • Du kan förklara begreppen biosfär, biom, biotiska- och abiotisk faktorer.

 

Vecka 42

Delmål 5 (Kommer att återkomma i arbetsområdet "Hållbar utveckling" i åk 8) 

 • Du ska känna till hur ett ekosystem kan förändras och hur människan påverkar miljön.
 • Du kan ge exempel på något miljöhot och några möjliga lösningar på det.  
 • Film: Bieffekten    http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=32&article=V3002-928 ??????

 

 

Undervisningen

Vi kommer att ha lärarledda genomgångar, enskilda uppgifter, gruppuppgifter, film, arbete i studi och laborationer samt fältstudier. Ni kommer också att få göra ett eget ekosystem som vi kommer att kunna utnyttja för olika undersökningar.

Bedömning

Ni kommer att få visa era kunskaper i flera olika uppgifter som bl a genomförande av fältstudie och beskriva och berätta om ett ekosystem. Uppgifterna kommer att läggas ut här i unikum under uppgifter.

 

Studi

Vetenskaplig teori

Vetenskaplig metod - Biologi

Vetenskapliga rapporter

Växtcellen

Djurcellen

Livets indelning

 

Länkar

Systematik - Släktforskning i grönsaksdisken                   

http://bioresurs.uu.se/wp-content/uploads/2017/01/bilagan2006_2_januari.pdf

http://bioresurs.uu.se/wp-content/uploads/2017/01/bilagan2006_2_januari_slaktforskningigronsaksdisken_facit.pdf

Vad är en näringsväv? https://www.schoolido.se/a/ekologi/naringsvav-och-naringskedja-hanger-ihop

 

Ekosystem - genomgång https://youtu.be/s_HWRIkehPg

 

Film

Ekologins grunder

 

Artikar 

 

 

 

Fördjupning

https://illvet.se/naturen/vad-ar-liv 

https://www.forskning.se/2018/04/11/vem-som-ater-vem-i-naturen/

Fördjupning - biologisk mångfald

 

 

 

 

Uppgifter

 • Beskriv 2 områden

 • Veckotest NO vecka 37

 • Studifilmer NO vecka 37

 • Studifilmer vecka 35

 • Prov-ekologi

 • Beskriv ett ekosystem

 • De 4 grundcellerna

 • Grundcellerna

 • Ekologibegrepp

 • Beskriv 3 områden

 • Cellens delar

 • Beskriv 2 områden

 • Studifilmer vecka 35

 • Veckotest NO 7A vecka 37

 • Studifilmer NO vecka 37

Matriser

Bi
Ekologiprov - Östersjön

Begrepp och samband

Förmågan att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen
E
C
A
a)
Förklara med hjälp av en näringskedja varför det sker mer algblomning när torskpopulationen i Östersjön minskar
Du förklarar delar av kedjan av effekter som leder till algblomningen
Du förklarar hela kedjan av effekter som leder till algblomningen
b)
Förklara HUR olika mänskliga aktiviteter kan leda till att torskpopulationen minskar
Du uppger en aktivitet och beskriver varför den minskar mängden torsk
Du uppger två aktiviteter och förklarar varför de minskar mängden torsk eller Du uppger en aktivitet och förklarar med ett utvecklat resonemang, varför den minskar mängden torsk
c)
Föreslå en åtgärd och förklara HUR den kan hjälpa torsken . Vilka för- och nackdelar kan åtgärden ha?
Du ger ett förslag på en åtgärd och beskriver HUR den kan bidra till att öka mängden torsk
Du ger ett förslag på en åtgärd och beskriver HUR den kan bidra till att öka mängden torsk. Dessutom beskriver du även en nackdel som åtgärden kan ha.
Du ger ett förslag på en åtgärd och beskriver HUR den kan bidra till att öka mängden torsk. Dessutom beskriver du fördel och nackdel ur OLIKA PERSPEKTIV

Kommunicera och resonera

Förmågan att granska och kommunicera i frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet
E
C
A
Begrepp och resonemang
Hur väl du har använt ekologins begrepp och kunnat skriva resonerande i flera led
Du använder mestadels vardagsspråk och resonerar bara i ett led
Du använder ekologins begrepp ibland och resonerar ibland i flera led
Du använder mestadels ekologins begrepp och resonerar oftast i flera led
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: