Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartkunskap och namngeografi 7A

Skapad 2020-08-19 11:55 i Tiundaskolan Uppsala
Under de kommande sju veckorna kommer vi att arbeta med geografi. Vi kommer att studera kartor på flera olika sätt och lära oss att använda dessa som informationskällor för geografiska analyser. Vi kommer att lära oss flera geografiska begrepp och innebörden av dessa, tex kommer vi att lära oss mer om de olika klimatzonerna, var de finns och vad som utmärker dem.
Grundskola 7 Geografi
Tanken med den här kursen är att du kommer få lära dig om kartans historia från det att kartor började ritas till dagens kartor. Du kommer även få öva på väderstreck och hur man kan beskriva ett geografiskt läge, med hjälp av gradnät. Under arbetsområdet kommer kartor och hur man använder kartböcker att vara ett centralt inslag i undervisningen. Detta för att du själv på ett bra och effektivt sätt ska kunna använda en kartbok och kunna orientera dig i världen. Namngeografi kommer även att vara ett viktigt inslag i den här kursen. Den andra stora delen är att du ska få lära dig viktiga geografiska begrepp, för att kunna samtala om geografi. En viktig del av detta är att förstå innebörden av begreppen, tex meridian, absolut och relativt läge, klimat- och vegetationszoner m.fl. Den tredje stora delen är att du ska få kunskaper om olika geografiska hjälpmedel och metoder, för att du ska kunna göra geografiska analyser. Vi kommer bland annat att använda www.seterra.se och lära oss om GIS.

Innehåll

GEOGRAFI - KARTKUNSKAP & NAMNGEOGRAFI 

 

Ord/begrepp att kunna:

Se begreppslistan 

 

 Arbetsformer:

- Genomgångar
- Individuellt/par/grupp
- Diskussioner
- Övningar

 

- Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

- Jag kan använda och förklara ord som, absolut läge och relativt läge
- Jag kan använda mig av kartor  
- Jag kan beskriva geografiska lägen och har kunskaper om världsdelarnas namngeografi
- Jag kan beskriva jordens klimat & vegetationszoner 

 

Bedömning baseras på: 

-Läxförhör
-
Grupparbete
-Prov

 

Tidsplan: v.35-v.46. För datum för inlämningar och förhör se bifogad fil "Elevplanering" - under uppgifter. 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Kartkunskap och namngeografi

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Kunskapskrav geografi åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Geografiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Namngeografi
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: