Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt åk 7

Skapad 2020-08-19 12:12 i Furulundsskolan Halmstad
Arbete om lag och rätt
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Under kommande veckor skall vi arbeta med ett avsnitt som handlar om lagar och regler. Vad är ett brott? Vad finns det för straff och vem kan bli dömd? Hur fungerar egentligen det svenska rättsväsendet?

Innehåll

Så här kommer vi jobba:

Genomgångar, diskussioner, instuderingsfrågor och olika filmer.

Bedömning:

Du kommer bedömas genom:

- olika uppgifter och gruppdiskussioner

- skriftligt prov v 39

 

Konkretiserade mål:

 1. Viktiga ord och begrepp
 2. Den juridiska processen från brott till straff
 3. Skillnaden mellan normer, regler och lagar
 4. Vilka påföljder (straff) kan utdelas i Sverige?
 5. Hur går en rättegång till och vilka personer deltar?
 6. Varför begår människor brott?

Ord och begrepp som du skall kunna förklara:

 • straffmyndig
 • rättsstat
 • skadestånd
 • socioekonomi
 • åklagare
 • förundersökning
 • bevis
 • åtal
 • förhör
 • husrannsakan
 • gripa, anhålla, häkta
 • rättegång
 • målsägande
 • tingsrätt, hovrätt, högsta domstolen

 

-   

 

 

-          

 

Filmer som kan vara till hjälp i detta arbetsområde

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SnDISHc8VYA

 

Uppgifter

 • Text om lag & rätt

 • Powerpoint olika straff

 • Text om lag & rätt

 • Powerpoint olika straff

 • Förklara begreppen

 • Förklara begreppen

 • powerpoint om domstolens olika aktörer

 • Powerpoint Lag & Rätt

 • Viktiga begrepp

 • Powerpoint om aktörerna i en rättssal

 • Begrepp Lag och rätt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Halmstad Samhällskunskap - Kunskapskrav åk 9

E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: