Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och Ljus

Skapad 2020-08-19 12:13 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
fysik och biologi kombineras delvis i denna planering
Grundskola 6 NO (år 1-3) Biologi Fysik
Nu undersöker vi hur ljud och ljus fungerar och hur det hänger ihop med ögat och örat. Vad är ljus och vad är ljud? Hur ser vi och hur hör vi? Kan ljud och ljus färdas i vakuum eller i vatten? Flera liknande frågor skall vi diskutera och försöka få svar på. Vi kommer att jobba lite böcker tittar vi filmer undersöka med experiment.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Du ska:

 • kunna förklara hur man hör och ser
 • kunna förklara vad ljud och ljus är och hur det uppkommer
 • veta något om syn- och hörselskador
 • kunna förklara vad som menas med våglängd
 • kunna ge exempel på ljudet och ljusets hastighet
 • kunna förklara vad som menas med spektrum och färg
 • kunna förklara, förstå och använda olika ord och begrepp

Arbetssätt

Vi kommer att titta på film och läsa böcker om ljus och ögat, om ljud  och örat samt prova på några enkla laborationer om ljus och ljus. Tillsammans kommer vi att diskutera och resonera om vad vi sett, läst och känner till. Vi kommer att rita och skriva för att på olika sätt redovisa vad vi tagit reda på och vilka kunskaper vi lärt oss.

Begrepp

De här begreppen är centrala:

 • Våglängd
 • Färg och spektrum
 • Ljusbrytning
 • Ljudet och ljusets hastighet
 • Enheten decibel
 • Ögats olika delar
 • Örats olika delar

Bedömning

Du kan visa dina kunskaper genom att:

 • vara delaktig i diskussionerna och argumentera för och emot olika påståenden, både i små och stora grupper
 • redovisa dina kunskaper genom att använda ord och begrepp på rätt sätt och i rätt sammanhang 
 • redovisa hur du tagit reda på din fakta och använda ett källkritiskt förhållningssätt
 • redovisa historiska och nutida upptäckter
 • besvara frågor och påståenden vid muntliga och skriftliga tester

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

NO Fy Bi
Ljud och ljus

E
C
A
Kommunikation
 • Fy
Du kan samtala och diskutera enkla frågor om ljud och ljus och till viss del föra samtalen och diskussionen framåt genom att ställa frågor och bemöta åsikter
Du kan samtala och diskutera enkla frågor om ljud och ljus samt föra samtalen och diskussionen framåt genom att ställa frågor och bemöta åsikter
Du kan samtala och diskutera enkla frågor om ljud och ljus samt föra samtalen och diskussionen framåt och fördjupa den genom att ställa frågor och bemöta åsikter
Undersökningar
 • Fy
Du kan genomföra enkla undersökningar om ljud och ljus och kan göra enkla dokumentationer av dina undersökningarna med text och bilder.
Du kan genomföra enkla undersökningar om ljud och ljus och kan göra utvecklade dokumenterationer av dina undersökningarna med text och bilder.
Du kan genomföra enkla undersökningar om ljud och ljus och kan göra välutvecklade dokumentationer av dina undersökningarna med text och bilder.
Fakta och begrepp kring ljud och ljus
Biologiska sammanhang & begrepp kring öra och öga
 • Bi
 • Fy
Du har grundläggande kunskaper om ljud och ljus och beskriver dessa med viss användning av fysikens begrepp. Du kan föra enkla resonemang om fysikaliska samband om ljud och ljus. Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp
Du har goda kunskaper om ljud och ljus och beskriver dessa med relativt god användning av fysikens begrepp. Du kan föra utvecklade resonemang om fysikaliska samband om ljud och ljus. Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp
Du har mycket goda kunskaper om ljud och ljus och beskriver dessa med god användning av fysikens begrepp. Du kan föra välutvecklade resonemang om fysikaliska samband om ljud och ljus. Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: