Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mandarin/Kinesiska Modersmål 1(7-9) HT 2020

Skapad 2020-08-19 13:02 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Pedagogiska planeringen från v45-v52 2016 för eleverna som läser kinesiska som modersmål från år7-9. Denna planeringen gäller tre olika grupper.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Pedagogisk planering v35 t.o.m v42 2020 för eleverna som läser kinesiska som modersmål från år 7-9.

Innehåll

Arbetsområde

Prata, presentera, läsförståelse, skriva och kultur. 

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven

Att använda lässtrategier för att förstå och tolka texter. Att utläsa budskapen och hitta mellan raderna.
Att kunna ställa och besvara frågor, samtala om texterna/filmerna i en grupp, och uttryck känslor och åsikter.
Att kunna analysera språkliga drag, uppbyggnad och miljöbeskrivningar i beskrivande texter med hjälp av lässtrategier och diskussionen.
Att lära sig tala, samtala och muntligt presentera, sammanfatta och värdera för olika mottagare.
Att lära sig känna kinesiska traditioner och analysera och reflektera aktuella samhällsfrågor i Kina och göra jämförelse med liknande frågor i Sverige.
Att kunna respektera varandra, samarbeta och bidra med nya idéer till gruppen.

Undervisning och arbetsmetoder

Undervisning: 


Kursplanen, kunskapskraven, nya mål och planering för 2020. 
Diskriminering och kränkande behandlening: klassregler.
Retorik - konsten att presentera.  《演讲的艺术》
Läsförståelse: Digitalvärld《我的电脑》
Aktivitet: Övningar, bingo, film och ord lek: associationskedja, synonymmatchen och kahoot.
Kultur: Kinesisk "Månefestival": När, hur och varför firar vi Månefestival.

Arbetsmetoder:

Läsa och skriva nya tecken och fraser och använda dem för att bygga upp meningar.
Läsa och förstå beskrivande texten/faktatexten med hjälp av lässtrategier.
Analysera textens språkliga drag och uppbyggnad.
Grupp/gemensam diskussion kring frågorna om texten utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor. 
Använda digitala verktyg att insamla informationen och förbereda för presentationen.
Grupp/gemensam diskussion kring presentationen och samhällsfrågor.  
Övningarna om att presentera i olika situationer med olika förutsättningar.
Diskutera om klassreglerna och vad diskriminering och kränkande behandlening innebär.


Eleven har uppnått målen när...

När du kan använda lässtrategier för att förstå och tolka texter. Att utläsa budskapen och hitta mellan raderna.
När du visar förståelse av texter och kan resonera och kommentera utifrån egna livserfarenheter.
När du kan ställa och besvara frågor, samtala om texterna/filmerna i en grupp, och uttryck dina känslor och åsikter.
När du kan analysera språkliga drag, uppbyggnad och miljöbeskrivningar i beskrivande texter med hjälp av lässtrategier och diskussionen.
När du kan muntligt presentera, sammanfatta och värdera för olika mottagare.
När du kan analysera och reflektera aktuella traditioner/samhällsfrågor och göra jämförelse hur det är i Kina och i Sverige.
När du visar respekt för din lärare och dina klasskamrater, bidrar med idéer, diskuterar med klasskamraterna och visar samarbetsvilja för grupparbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: