Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteplanering år 9 kap.1 Procent och statistik

Skapad 2020-08-19 12:49 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 9 Matematik
1.1 Procent 1.2 Höjning och sänkning 1.3 Mer om procent Förändringsfaktor 1.4 Hur stor är sannolikheten Beroende och oberoende händelser Kombinatorik 1.5 Tabeller och diagram

Innehåll

Matematik År 9 : ”Procent och statistik” v.34- 42

 

Vecka  

Lektion

Arbetsområde  

34

2

3

 

Material/praktiskt - Kap 1.1    Procent                  s.8-13

Kap 1.1     

35

1

2

3

Kap 1.1    Procent                  s.8-13

Kap 1.1    Procent                  s.8-13

Kap 1.1    Procent                  s.8-13

Kap 1.1    Procent                  s.8-13

36

1

2

3

Kap 1.2    Höjning och sänkning                            s.14-18

Kap 1.2     

Kap 1.2                                                 

Kap 1.3     Mer om procent                                   s. 21-25

37

1

2

3

Kap 1.3                                          

Kap 1.3     

Förändringsfaktor (nya Z-boken s.76-81, på Teams)

Förändringsfaktor (nya Z-boken s.76-81, på Teams)

38

1

2

3

4

Förändringsfaktor (nya Z-boken s.76-81, på Teams)

Kap 1.4    Hur stor är sannolikheten                    s.28-33                            

Kap 1.4            

Kap 1.4 

39

1

2

3

4

Oberoende och beroende händelser (nya Y-boken s.231-236, på Teams)

Oberoende och beroende händelser (nya Y-boken s.231-236, på Teams)

Kombinatorik (nya Y-boken s.237-242, på Teams)

Kombinatorik (nya Y-boken s.237-242, på Teams)

40

1

2

3

Kombinatorik (nya Y-boken s.237-242, på Teams)

Kap 1.5   Tabeller och diagram                            s. 34-39

Kap 1.5 

Kap 1.5 

41

1

2

3

4  

Blandade uppgifter                                               s. 42-43

Blandade uppgifter                                          

Träna mera  + fördjupning                                   s. 44-48

Träna mera + fördjupning                               

42

 

PROV 

 

Om du inte blir klar med dagens mål ska du räkna klart hemma. 

 

 Om du är klar med veckans arbetsområde får du prova olika saker i samråd med läraren t.ex: 

 

·       Matteappen 

·       Fundera och diskutera s. 40-41

·       Problemlösning s. 49-50

·       Läxor s. 283-290

 

 

 

 

 

Inför provet kan du träna på: 

·       Läs igenom texten och exemplen i delkapitlen.  

·       Lathund     s.346-347

·       Repetition s. 331-334

·       Matteappen  

 

Så här ska vi arbeta 

Gemensamma genomgångar. Enskilt arbete där du gör rekommenderade deluppgifter inom delkapitlen på minst två nivåer A + B eller B + C. EPA-metod vid problemlösnings/resonemangsuppgifter. Skriva begrepps- och ordlista. Praktisk/laborativ matematik. Möjlighet jobba i mindre grupp med speciallärare. Skriftligt prov med möjlighet till muntlig/skriftlig komplettering eller omprov 

 

 

Bedömning 

Resultat och slutsatser vid ditt arbete med deluppgifter inom delkapitlen på minst två nivåer A + B eller B + C. Resultat och slutsats av problemlösnings/resonemangsuppgifter. Slutsatser vid praktisk/laborativ matematik. Resultat av bedömningsuppgifter och skriftligt prov med möjlighet till muntlig/skriftlig komplettering alternativt omprov  

 

Du gör A + B eller B + C. 

 

 

På hemsidan www.matteboken.se , finns texten som bokens genomgångar som tal- och ljudbok i MP3-format med exempel.  

 

Filmer och förklaringar från matteboken.se 

1.1 Procent:

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-9/procent/andelen-delen-och-det-hela

 

1.2 Höjning och sänkning/1.3 Mer om procent:

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-9/procent/okning-och-minskning

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-9/procent/forandringsfaktor

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-9/procent/procent-och-procentenheter

 

1.4 Hur stor är sannolikheten:

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-9/sannolikhet-och-statistik/sannolikhet

 

1.5 Tabeller och diagram

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-9/sannolikhet-och-statistik/statistik

 

 

Förmågor du tränar i detta kapitel: 

 

Begreppsförmåga 

Kunna begreppen procent, förhållande, delen, det hela, procentenhet, procentform, decimalform, bråkform, förändringsfaktor, sannolikhet, händelse, gynnsamma utfall, möjliga utfall, tabell, diagram, frekvenstabell, frekvens, relativa frekvensen, medelvärde

Procedurförmåga 

Kunna räkna ut delen, andelen och det hela, procentenheten samt att skriva om från en form till en annan. Kunna räkna med förändringfaktorn samt räkna ut sannolikheten för en händelse. Kunna rita tabeller och diagram samt räkna ut medelvärdet med hjälp av dessa.

Resonemangsförmåga 

Motivera/jämföra val av metod och slutsatser. ”Det borde vara så här… Därför att…” Argumentera logiskt och bevisa med matematik 

Kommunikationsförmåga 

Tala matte, skriva tydliga uträkningar och svar, enheter 

Problemlösningsförmåga 

Olika strategier, fundera över svarets rimlighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Matteplanering år 9 kap.1 Procent och statistik

E
C
A
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen
Eleven visar grundläggande kunskaper om begreppen: bråk, procent, decimaltal, beräkningar i procent, statistik med frekvenstabell och diagram med relativ frekvens, ränta, skillnad mellan procent och procentenheter B1: Eleven ger korrekta svar i bråk- eller procentform..
Eleven visar goda kunskaper om begreppen. bråk, procent, decimaltal, beräkningar i procent, statistik med frekvenstabell och diagram med relativ frekvens, ränta, skillnad mellan procent och procentenheter B2: Eleven beräknar median och medelvärde korrekt samt resonerar om felaktig median.
Eleven visar mycket goda kunskaper om begreppen. bråk, procent, decimaltal, beräkningar i procent, statistik med frekvenstabell och diagram med relativ frekvens, ränta, skillnad mellan procent och procentenheter B3: Korrekta beräkningar med korrekt slutsats
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen
B2: Eleven anger korrekt median eller resonemang om varför inte median blir 3
B3: Eleven visar förståelse för hur medelvärde beräknas men anger något felaktigt värde
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs
Eleven använder en fungerande metod för att beräkna procent, procentenheter, medelvärde, median M1: Eleven beräknar minst ena uppgiften korrekt.
Eleven använder en ändamålsenlig metod för att beräkna procent, procentenheter, medelvärde, median M2: Eleven löser hela uppgiften korrekt.
Eleven använder en ändamålsenlig och effektiv metod. M3: Korrekta beräkningar och omvandlingar till enklaste form och procentform.
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs
M2: Eleven beräknar korrekt medelvärde eller median. Eller visar förståelse för båda, men har fått fram ett felaktigt värde.
M3: Beräknar korrekt i bråkform
Problemlösning
Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategier
Eleven väljer i huvudsak en fungerande strategi med en viss anpassning till problemet. P1: Eleven löser uppgiften på ett fungerande sätt
Eleven väljer en relativt väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet. P2: Eleven löser hela problemet på ett väl fungerande sätt
Eleven väljer en välfungerande strategi med god anpassning till problemet. P3: Eleven löser hela problemet med en effektiv metod.
Problemlösning
Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategier
P2: Eleven beräknar ökningen och minskningen korrekt, men räknar inte ihop totalen emellan beräkningarna.
P3: Eleven löser en del av problemet på ett väl fungerande sätt, t.ex. tänker i procentandelar eller börjar arbeta med ekvation. Svaret är inte helt korrekt
Resonemang
Föra ett resonemang kvalitet på slutsatser och analyser.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring ett rimligt svar på mönster R1: Eleven redovisar sitt resonemang kring att skillnad mellan procent och procentenheter
Eleven för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang kring värdet på ekvationen R2: Eleven löser problemet och kan dra slutsats om att påstående är sant
Eleven för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang med tydlig motivering kring värdet på ekvationerna. R3: Eleven ger korrekt och tydlig motivering till skillnaden i en och två förändringar genom exempel eller generellt genom förändringsfaktorn. Korrekt slutsats dras.
Resonemang
Föra ett resonemang kvalitet på slutsatser och analyser.
R2: Eleven löser del av problemet t.ex jämför procentform och decimalform och ser att de blir 100% ihop
R3: Eleven ger korrekt och tydlig motivering till skillnaden i en förändring eller två förändringar utifrån exempel
Kommunikation
Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Elevens redovisningar omfattar endast delar av uppgifterna men är möjliga att förstå och delvis att följa.
Elevens redovisningar omfattas större delen av uppgifterna och är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart.
Elevens redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämplig matematiskt språk och omfattar alla uppgifterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: