Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Skogen

Skapad 2020-08-19 12:59 i Grunnebacka skola Kristinehamn
Under början av höstterminen kommer vi jobba med kapitlet som handlar om skogen.
Grundskola 3 NO (år 1-3) Biologi
Vad händer med ett dött djur i skogen? Vilka bär kan du plocka i skogen? Vilket är skogens största djur? Vad menas med bytesdjur? Och får man tälta var man vill? Detta och andra intressanta saker kommer vi att lära oss om skogen!

Innehåll

Syfte

När du är färdig med kapitlet om skogen ska du kunna:

 • vad som menas med lövskog, barrskog & blandskog
 • berätta om hur löv & döda djur bryts ner
 • känna till namnen på några träd, bär & svampar
 • ge exempel på näringskedjor i skogen
 • känna till några rovdjur & bytesdjur
 • veta vad människan använder skogen till
 • förklara vad som menas med allemansrätten

Arbetsområde och arbetssätt

Vi kommer att lyssna på genomgångar.

Vi kommer att läsa, se på film, arbeta med olika uppgifter och ha olika diskussioner om skogen.

Vi kommer gå ut och göra fältstudier.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Förklara och beskriva 
 • Söka och använda information
 • Hur du kan undersöka
 • Att samtala om berörda ämnen.

Du kommer att få visa dina förmågor under arbetets gång, både i skriftlig och muntlig form.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3

Matriser

NO Bi
Koll på NO - Skogen

Behöver öva mer
Når målet
Når målet med god marginal
Du vet vad som menas med lövskog, barrskog & blandskog.
Du kan berätta om hur löv & döda djur bryts ner.
Du kan namnet på några arter som finns i skogen.
Du kan ge exempel på en näringskedja i skogen.
Du kan nämna några olika bytesdjur & rovdjur, samt förklara vad de olika begreppen innebär.
Du kan ge exempel på vad människan använder skogen till.
Du kan förklara vad som menas med allemansrätten.
Du kan genomföra en naturvetenskaplig undersökning. Du kan dokumentera vad du kommit fram till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: