👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Halvt i halvt pappershållaren ht21

Skapad 2020-08-19 13:31 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Du ska i det här arbetsområdet designa/formge en egen sittmöbel. Modellen ska byggas i skala 1:5. Uppgiften bygger på planering utifrån funktion, användningsområde/placering samt val av lämpliga material.
Grundskola 8 Slöjd
Vi kommer att jobba med träsammansättningarna : Borrtappning och halvt i halvt. Du kommer att träna på provbitar. Sedan väljer du svårighetsgrad planerar och genomför projektet.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
  Sl  A 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
  Sl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 9
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  A 9

Matriser

Sl
Halvt i halvt pappershållaren ÅK8

F
E
C
A
Föremål
Eleven kan på ett …………… sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån ……….
enkelt och delvis genomarbetat instruktioner.
utvecklat och relativt väl genomarbetat instruktioner och delvis egna initiativ.
välutvecklat och väl genomarbetat instruktioner och egna initiativ.
Använda verktyg och maskiner
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ………
i huvudsak fungerande sätt
ändamålsenligt sätt.
ändamålsenligt sätt med precision.
Material, verktyg och hantverkstekniker
Eleven kan …….. hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
pröva
pröva och ompröva
systematiskt pröva och ompröva
Utveckla idéer
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
bidra till att utveckla
utveckla
utveckla och sådant som leven själv har sökt upp.
Arbessätt
Under arbetsprocessen
bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Loggbok/omdöme
Eleven kan ge ….. omdömen om arbetsprocessen med ……….. av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
enkla … viss användning
utvecklade … relativt god användning
välutvecklade … god användning