Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Direkt år 7, kapitel 1 - Tal

Skapad 2020-08-19 13:37 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 7 Matematik
Vårt talsystem som vi räknar med bygger på ett tiobassystem och vi räknar med siffrorna 0-9 men så är inte alla talsystem som är uppbyggda på samma sätt. I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med olika talsystem, de fyra olika räknesätten och dess räknemetoder, multiplikation och division med 10, 100 och 1000, decimaltal, avrundning och överslagsräkning.

Innehåll

Matte direkt 7 – kapitel 1, Tal

Tid: Under veckorna 35-40 kommer vi att arbeta med kapitel 1 som handlar om tal i Matte direkt 7 och här nedanför kan du se vilka tal du ska räkna och vara klar med varje vecka. Är det så att du inte är klar så behöver du ta eget ansvar, utnyttja gärna läxhjälpstiden i skolan på måndagar och onsdagar. 

Viktiga begrepp att känna till: tal, siffra, tiosystemet, platsvärde, addition, term, summa, subtraktion, differens, multiplikation, faktor, produkt, division, täljare, nämnare, delbarhet, siffersumma, primtal, sammansatta tal, multipel, primtalsfaktor, faktorträd, kvot, tallinje, decimalform, bråkform, avrundning, avrundningssiffra, närmevärde, överslagsräkning

Mål att uppnå
När du är klar med kapitel 1 så ska du kunna:

  • Känna till att det finns olika talsystem
  • Hur vårt talsystem är uppbyggt
  • Känna till delbarhet hos olika tal och faktorisera tal
  • Använda och förstå de matematiska ord som hör ihop med de fyra räknesätten
  • Räkna med de fyra räknesätten
  • Skriva och utläsa tal i decimalform
  • Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
  • Avrunda tal
  • Göra beräkningar med överslagsräkning

Bedömning: Bedömning sker kontinuerligt under arbetsområdet när vi arbetar muntligt och skriftligt. Arbetsområdet avslutas med prov onsdagen den 30/9 (del 1) och torsdagen den 1/10 (del 2).   

 

Arbetsschema:
Titta noga igenom de gröna eller blåa sidorna innan du sätter igång, är det uppgifter på din nivå? För dig som har ett träningshäfte (TH) så behöver du arbeta med dessa uppgifter först och därefter väljer du uppgifter på de blå sidorna. Om du tycker att det är svårt att veta vilka uppgifter du ska arbeta med så behöver du ta hjälp av din lärare så att vi i samråd kan komma överens om vilka uppgifter du ska fokusera på.

 

Tycker du att de blåa verkar för lätta så arbetar du med de gröna och tycker du att de gröna verkar lätta så arbetar du med de röda sidorna. För dig som väljer att arbeta med de röda sidorna så är det uppgifterna 1 – 37 som gäller. Om du blir klar med dessa uppgifter så kan du även räkna uppgifterna på de svarta sidorna och då är det 1 – 11 som gäller. Det är viktigt att du arbetar med uppgifter på din nivå och att de utmanar dig så att du kommer vidare i din matematiska utveckling! 

 

Vecka

Matte direkt 7, gröna sidor. Följande uppgifter ska räknas:

Matte direkt 7, blå sidor. Följande uppgifter ska räknas:

Genomgång av följande moment

Läxa

v.35

1–26

 

 

 

TH: 1-22

1–23

Olika talsystem

Tiobassystemet

De fyra räknesätten

Delbarhet

Bli klar med veckans planering.

v.36

27–55

TH: 23-45

24–42

Primtal och sammansatta tal

Tal i decimalform

Läxa 1: Repetition 1

(s 274)

Bli klar med veckans planering.

v.37

56–90

 

TH: 46-68

43–68

Decimaltal

Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000

Bli klar med veckans planering.

v.38

91–116

DIAGNOS

 

TH: 69-81 samt s.21-22

69–80

DIAGNOS

Avrunda heltal

Avrunda decimaltal

Överslagsräkning

Läxa 2: Repetition 2

( s 275)

Bli klar med veckans planering.

v.39

Utifrån resultatet på diagnosen så väljer du vilka uppgifter du behöver arbeta mer med. Antingen uppgifter på den röda kursen eller den blå kursen.

Följ planeringen för de gröna sidorna. Arbeta med de uppgifter som var kluriga.

 

 

v.40

 

Fortsätt arbeta med förra veckans arbete samt att du även kan plugga inför provet.

Fortsätt arbeta med förra veckans arbete samt att du även kan plugga inför provet.

 

 

Matriser

Ma
Allmän matris matematik

betygsgrund saknas
Eleven har ej visat muntligt eller skriftligt att förmågan eller att aktuellt begrepp är befäst.
E
C
A
Begrepp
I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
.
..
..:
Problemlösning
Kvaliteten på de strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
.
..
...
Resonemang
Kvaliteten på elevens analyser, slutsatser och reflektioner samt andra former av matematiska resonemang
.
..
...
Metod
I vilken grad eleven behärksar olika matematiska metoder.
.
..
...
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttryck (språk och representation)
.
..
...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: