Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novellanalys år 9

Skapad 2020-08-19 13:31 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Under några veckor kommer vi att bekanta oss med många olika typer av noveller skrivna av författare från tidigt 1900-tal fram till idag.

Innehåll

Du kommer att få lyssna, läsa, se, analysera och diskutera flera olika noveller av författare som August Strindberg, Stig Dagerman, Tage Danielsson, Hjalmar Söderberg och Ninni Holmqvist. Vi ska tillsammans gå igenom novellens drag och hur man ser dem i de noveller vi läser.

Lektionsinnehåll:

 • Vad är en novell och hur är den uppbyggd? Ur vilka olika perspektiv kan man analysera en novell?
 • Gemensam läsning av en novell med tillhörande frågor.
 • Gemensam novellanalys
 • Läsning av noveller
 • Individuell novellanalys
 • Skriva en novell
Läsförståelse
 • Tolka & resonera om budskap
 • Se samband mellan verk och upphovsman
 • Dra slutsatser om hur historiska och kulturella sammanhang påverkat verket
 • Skriva olika texter

Så här arbetar vi:

Vi läser olika noveller. Tillsammans i klassen och på egen hand får du träna på att läsa mellan raderna och på att utläsa tema, motiv och budskap.

Vi kommer också diskutera hur de är skrivna utifrån begrepp som kronologisk ordning, återblickar, parallellhandling, konflikt, berättarperspektiv, början och slut, miljö- och personbeskrivningar, gestaltningar, inre och yttre dialoger.

Vi kommer titta närmare på en skriftlig novellanalys och den kan du sedan använda som mall när du ska skriva din egen novellanalys.

 

Bedömning:

Ditt deltagande i samtal om novellerna.

Din skriftliga novellanalys. 

Din skrivna novell.

 

Uppgifter

 • Att döda ett barn

 • Novellanalys

 • Läsning av gemensam novell

 • Novellskrivande

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: