Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering sve.sva. år 8 ht-20

Skapad 2020-08-19 13:47 i Murgårdsskolan Sandviken
Här finns den grovplanering vi på Murgårdsskolan 7-9 arbetar utifrån i år 8 sv. sva.
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Här kan du läsa vad vi kommer att arbeta med under höstterminen i år 8.

Innehåll

Sv./sva. grovplanering år 8 ht-20 

 

v. 34-36 Studieteknik 

Vad? Studieteknik och lässtrategier. Texttypen i fokus är läsning av skönlitterär samt faktatext och att skriva sammanfattning av desamma. Gå igenom förförståelse och dess vikt, hur man läser innan man börjar läsa en text, att läsa på raderna, mellan raderna och bortom raderna.  

Hur? Diskussioner i helgrupp om motivation och vad som får en människa att lära sig och utvecklas. använda Gleerups och Studi.se samt bilder och andra filmer som stöd.   

Skriva sammanfattning av en faktatext i exam.net. som examination.  

  

v. 36-43  

Vad? Litteraturhistoria – epokerna 

Hur?  Arbete med uppgifter i Gleerups, se filmer och gör uppgifterna. Växla mellan att skriva svar enskilt i exam.net och att diskutera i par/grupper de diskussionsfrågor som hör till varje epok.  

Eleverna arbetar med varsin epok och skriver provfrågorna i en forms utifrån den epok som de fördjupar sig i. De gör dessutom en poster på “sin” epok som publiceras i klassrummet.  

Lyrik och drama kopplat till nutid, Gleerups.  

Skapa en kort filmatisering av ett klassiskt verk från någon av epokerna. Vilka ska få se den? Mentorerna?  

Examination genom prov på epokerna och jämförelser mellan epokerna i diskussionsgrupper. 

 

v. 45-48 

Vad? Läsa gemensam bok, mitt förslag är ”Huset mittemot”, koppla läsningen till att skriva tidningstexter, notisenskilt och nyhetsartikel eller reportage i par. Koppla till grammatik och satsdelar.  

Hur? Cirkelmodellen för texttyperna. Läsa litteraturen omväxlande tillsammans/ enskilt.  

 

v. 49-51 

Vad? Språkbruk, svensk språkhistoria, Språk i språket – minoritetsspråk i Sverige.  

Jämföra språk i världen med svenska 

Hur? Använda Gleerups digitala läromedel som lärarstöd och därefter ha en kort introduktion med klassen. Är det någon i klassen som talar ett minoritetsspråk? Se filmerna ur 2’Jakten på språket” 5 st. 15 min/språk och avsnitt 

Använda språkresurserna i grupperna, läsa in samma text på så många olika språk om möjligt. 

Bedömning: översiktligt prov på minoritetsspråken i Sverige, sva 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: